PodnikaniePodujatiaSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 9. mája 2019 zobraziť celý profil

Počas mája sa v pobočkách Sociálnej poisťovne po celom Slovensku konajú semináre, ktoré majú za cieľ pomôcť zamestnávateľom pri plnení ich zákonných povinností. Hlavnou témou seminárov sú najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou a ako im predchádzať.

Sociálna poisťovňa a semináre

Sociálna poisťovňa pravidelne mesačne zaznamenáva zo strany zamestnávateľov stovky až tisíce chýb pri platení poistného a oznamovaní údajov. Znamená to, že títo zamestnávatelia si riadne nesplnili svoju zákonnú povinnosť, hrozia im sankcie, ale tieto chyby tiež spôsobujú Sociálnej poisťovni výraznú administratívnu záťaž pri ich dodatočnom riešení. Bezplatné semináre v pobočkách Sociálnej poisťovne sú preto dobrou príležitosťou získať informácie „z prvej ruky“ a prediskutovať si všetky otázky a nejasnosti.

Miesta a termíny seminárov, resp. poradenských dní, sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne na tomto odkaze: SEMINÁRE PRE ZAMESTNÁVATEĽOV V POBOČKÁCH SP (Miesta a termíny).

Vzhľadom na kapacitné možnosti odporúčame záujemcom, aby sa na seminár vopred prihlásili podľa pokynov v pozvánkach.