DaneEkonomikaÚčtovníctvo xa Publikované 5. novembra 2020 zobraziť celý profil

Parlament sa nebude na aktuálnej schôdzi zaoberať návrhom novely zákona o dani z príjmov, ktorú pripravilo Ministerstvo financií SR. Novela sa na návrh štyroch koaličných poslaneckých klubov presunula na najbližšiu schôdzu, ktorá je naplánovaná na 24. novembra.

Návrh na preloženie tohto bodu predniesol podpredseda parlamentu Gábor Grendel

Právna norma je rozsiahla a prináša viacero zmien. Zaviesť sa ňou majú ďalšie opatrenia v boji s daňovými únikmi, okrem toho sa však majú zrušiť aj niektoré opatrenia, ktoré ešte pripravila bývalá vláda. Novelou zákona sa majú zaviesť pravidlá pre zdaňovania príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností (CFC spoločností) aj u fyzických osôb. Zmena má zabrániť tomu, aby sa fyzické osoby vyhli plateniu daní a svoje príjmy vyvážali do daňových rajov. „Zámerom týchto zmien je obmedziť odkláňanie príjmov do zahraničia s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením,“ priblížilo MF SR v predkladacej správe k novele zákona.

V spoločnej správe z výborov sa však napríklad nachádza pozmeňujúci návrh, ktorým sa má zdaniť príspevok na rekreáciu. Tento návrh napríklad už kritizovali hotelieri, ale aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení.

Zmeny by sa mali napríklad dotknúť aj podnikateľov, ktorých zdaniteľné príjmy nepresahujú 100.000 eur. Tí si od začiatku tohto roka mohli uplatniť zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 15 %. „S účinnosťou od 1. januára 2021 sa 15 % sadzba ponecháva iba pre mikrodaňovníkov ako podpora malého a stredného podnikania,“ píše sa v spoločnej správe z výborov.

zdroj: TASR