DaneDaňové poradenstvoOdvodyÚčtovníctvo xa Publikované 15. augusta 2020 zobraziť celý profil

V súčasnosti veľmi aktuálna téma – home-office zamestnancov.  Najmä pre všetkých zamestnávateľov, ktorí umožňujú svojim zamestnancom žijúcim mimo územia Slovenska pracovať z domu, v tzv. režime home-office. Či už zamestnanci pracujú z Českej republiky, Rakúska, z inej krajiny EÚ alebo z tretej krajiny, takýto režim práce je potrebné posúdiť individuálne z pohľadu daní aj odvodov.
Mnoho zamestnávateľov možno netuší, že práca z územia inej krajiny, aj keď čo i len jedného zamestnanca, môže prinášať ďalšie daňové a odvodové povinnosti v zahraničí.

Správne určenie daňovej rezidencie zamestnanca je rozhodujúcim kritériom pre vymedzenie jeho daňových povinností a postupu pri zdaňovaní jeho dosiahnutého príjmu. Obdobne je potrebné posúdiť, v ktorej krajine je zamestnávateľ povinný za svojich zamestnancov platiť odvody.

Zamestnanci pracujúci z domu zo zahraničia môžu pre svojho zamestnávateľa znamenať riziko vzniku stálej prevádzkarne. Vznik stálej prevádzkarne v zahraničí je spojený s ďalšími daňovými povinnosti zamestnávateľa v druhej krajine. Cieľom webináru je práve posúdenie kritérií, kedy pri plnení pracovných povinností zamestnancov z územia inej krajiny, môže zamestnávateľovi hroziť riziko vzniku stálej prevádzkarne.

Ako sa na režim home office nazerá počas mimoriadnej situácie spôsobenou COVID-19? Existujú pre zamestnancov pracujúcich z domu z inej krajiny výnimky v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou? Všetky potrebné odpovede prináša webinár, ktorý komplexne vysvetľuje problematiku cezhraničného home-officu z pohľadu platenia daní, vzniku stálej prevádzkarne a odvodov. Prednášať bude známy daňový poradca Peter Pašek, partner v medzinárodnej poradenskej spoločnosti AccaceNa webinár je potrebné sa dopredu prihlásiť.
Posledná časť webináru bude venovaná dodatočným otázkam zo strany účastníkov.

Obsah:

  1. Ako sa určuje daňová rezidencia zamestnanca?
  2. Kde sa zdaňuje príjem zamestnanca, ak pracuje z domu resp. cestuje na služobné cesty?
  3. Je možné, aby home-office zakladal stálu prevádzkareň pre zamestnávateľa v zahraničí?
  4. Zahraničný home-office počas COVID-19,
  5. Odvody a home-office,
  6. Iné oblasti,
  7. Dodatočné otázky.

Komu je webinár určený?

Všetkým zamestnávateľom, ktorých zamestnanci žijúci mimo územia Slovenska pracujú z domu, či už v súčasnosti alebo v predchádzajúcom období. Webinár je určený aj tým, ktorí sa rozhodujú, či v budúcnosti svojich zamestnancov nechajú pracovať v režime home-office z územia inej krajiny alebo uprednostnia prácu na pracovisku na Slovensku. Určení je pre všetkých účtovníkov, personalistov, finančných riaditeľov, manažérov, majiteľov spoločností, ktorých aktuálna téma zaujíma.
Webinár je bezplatný, je však potrebné sa dopredu prihlásiť. Ak Vám nevyhovuje termín a čas webináru, môžte si ho zakúpiť zo záznamu.

 

Nevyhovuje vám termín a čas online webináru? Môžete si zakúpiť záznam z webináru.