19. decembra 2017

Časť 1. – Dotknutá osoba. Ako sa zmenia osobné údaje pre E –SHOP v zmysle nového nariadenia GPDR?

Právny základ – súčasná platná legislatíva:  – Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Pre e-shop sú z praxe charakteristické tieto informačné systémy (ďalej len „IS“), samozrejme môže byť ich viac alebo menej, je potrebné presne vyšpecifikovať predmetné IS, v ktorých sa osobné údaje spracovávajú u daného prevádzkovateľa (prevádzkovateľ, …

Časť 1. – Dotknutá osoba. Ako sa zmenia osobné údaje pre E –SHOP v zmysle nového nariadenia GPDR? Čítajte viac »