13. júla 2018

Ako zrušiť alebo pozastaviť živnosť + aké sú povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Kým pri ukončení živnosti nie je SZČO povinná túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni, pretože jej povinné poistenie zaniká dňom, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti, pri pozastavení činnosti isté povinnosti má. Ak SZČO pozastaví prevádzkovanie živnosti alebo výkon činnosti SZČO je povinná oznámiť tento fakt príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (v ktorej …

Ako zrušiť alebo pozastaviť živnosť + aké sú povinnosti voči Sociálnej poisťovni? Čítajte viac »