externý audit

danova osveta
28. augusta 2018

Ing. Emil Burák, PhD: Daňová osveta II. – POUČENIE Z NAJČASTEJŠÍCH CHÝB ZDAŇOVANIA

Nadväzne na predošlú časť pokračujeme v tomto článku najmä opisom najfrekventovanejších chýb v daňovom konaní. Daňová osveta I. Chyby a termíny Neznalosť zákona neospravedlňuje. Hoci všetci tento slogan poznáme, mnohé daňové subjekty naďalej robia početné chyby vo vypĺňaní daňových priznaní a vo vedení daňovo-účtovnej evidencie a vo výpočte daní. Nemajú čas alebo si nechcú priebežne dopĺňať nutné znalosti, často však …

Ing. Emil Burák, PhD: Daňová osveta II. – POUČENIE Z NAJČASTEJŠÍCH CHÝB ZDAŇOVANIA Čítajte viac »

16. júla 2018

Ministerstvo financií SR bude obstarávať externé audítorské služby v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020

Ministerstvo financií SR plní v súlade s príslušnou legislatívou EÚ a SR úlohy orgánu auditu pre Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020. Povinnosťou orgánu auditu pri plnení svojich úloh je najmä zabezpečenie výkonu systémových auditov, ktorými sa overí riadne fungovanie systému riadenia a kontroly programu a zabezpečenie výkonu auditov operácií vykonávaných …

Ministerstvo financií SR bude obstarávať externé audítorské služby v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 Čítajte viac »