PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 24. septembra 2018 zobraziť celý profil

Preplatok poistného môže SZČO vzniknúť z viacerých dôvodov. Stáva sa, že SZČO zaplatí poistné v období, keď je PN, alebo má priznanú nemocenskú dávku (materské, ošetrovné), uhradí poistné v jednom kalendárnom duplicitne, prípadne vo vyššej sume, ako má povinnosť.

SZČO, ktorá má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo poberá výsluhový dôchodok, nemusí platiť poistné na invalidné poistenie, ale stáva sa, že ho zaplatila

V takýchto prípadoch treba pamätať na to, že navyše zaplatené poistné sa automaticky nepresúva do ďalšieho mesiaca na úhradu poistného. Sociálna poisťovňa prednostne použije preplatok na úhradu dlhu za najstaršie obdobie.

Ak SZČO chce presunúť preplatok ako poistné na nasledujúci kalendárny mesiac, musí o to písomne požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Rovnako môže požiadať o vrátenie preplatku. Sociálna poisťovňa má na vrátenie preplatku poistného 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo odo dňa, keď sama túto skutočnosť zistí.

zdroj: Socpoist