PodnikaniePodujatiaZaujímavosti xa Publikované 29. decembra 2020 zobraziť celý profil

V mesiaci december sa v Pálffyho paláci konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „Študentská podnikateľská cena 2020“.

Projekt organizovala mimovládna organizácia Junior Chamber International-Slovakia. Spoluvyhlasovateľom bolo Združenie podnikateľov Slovenska. Cieľom projektu je podporovať študentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali počas štúdia aj realizovať.

Hlavnou úlohou projektu je ukázať širokej verejnosti, že je možné zvládnuť budovať svoju firmu už počas SŠ a VŠ a získavať nové vedomosti a zručnosti štúdiom na SŠ a VŠ. Pridaná hodnota je taktiež v určitom návode ako zvyšovať zamestnanosť absolventov SŠ a VŠ v SR. Zároveň títo absolventi, resp. v súčasnosti študenti sú potenciálnymi zamestnávateľmi ďalších obyvateľov z rôznych regiónov Slovenska.

Zaujímavé podnikateľské príbehy boli odmenené rôznymi vecnými cenami

Najlepší študenti-podnikatelia (piati finalisti) boli pozvaní na stretnutie s predstaviteľmi podnikateľských organizácii ako aj so zástupcami vyhlasovateľa projektu. Odborná porota na základe osobnej prezentácie svojej firmy vybrala reprezentanta Slovenska na svetové finále súťaže. Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže „Global Student Entrepreneur Awards“.

Niekoľko viet o vyhlasovateľovi: Junior Chamber International-Slovakia je mimovládna nezisková organizácia, ktorá združuje mladých ľudí a to od študentov VŠ až po samostatných podnikateľov.

Jej cieľom je podporovať chuť mladých ľudí do podnikania a to už od študentov VŠ v SR, chuť stále sa vzdelávať, pracovať na sebe, a tak byť úspešnými či už ako mladí podnikatelia alebo mladí manažéri. Organizácia je od roku 2007 oficiálnou pobočkou jednej z najväčších organizácií pre mladých lídrov a podnikateľov na svete – Junior Chamber International so sídlom v USA a európskym centrom v Berlíne. Má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom 200 000 členov.

Spoluvyhlasovateľ: Združenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným v novembri 1989. Jeho hlavným poslaním je zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku.

Odborná komisia vybrala z prihlásených študentov  5 finalistov súťaže a to:

1. Katarína Bajnoková – spoločnosť Prapti Donáška, Súkromné gymnázium Katkin Park 2, Košice

2. Michal Hraška – spoločnosť GREENIO s.r.o., Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity

3. Adrián Ištvanik – spoločnosť Cannature, s.r.o. Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach

4. Erik Kuzma – spoločnosť Erik Kuzma-URBANO, Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach

5. Ján Široký – spoločnosť Financie.online SK,s.r.o. Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

Udelenie špeciálnych cien: 

Cena spoločnosti NAY: Cenu získal Adrián Ištvanik

Cena JCI-Slovensko (za realizáciu podnikateľského nápadu v praxi): Cenu získal Michal Hraška

Cena BMW (za technologický rozvoj a udržateľnosť): Cenu získal Erik Kuzma

Cena TV JOJ: Cenu získal Erik Kuzma 

Absolútnym víťazom a zároveň nominantom Slovenska na celosvetovú súťaž „Global Student Entrepreneur Awards“ sa stal Erik Kuzma-spoločnosť Erik Kuzma-URBANO, Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach.

O spoločnosti Erik Kuzma-URBANO

Firma vznikla ešte v roku 2017 a od toho roku sa venovali vývoju informačných systémov pre cestujúcich v doprave, neskôr sa tím rozrástol a od roku 2019 sa venujú vývoju smart parkovacieho systému na báze umelej inteligencie. Informačný systém urbano.info je audiovizuálny systém, ktorý podľa grafikonu, online polohy autobusov a vstupov dispečera, informuje cestujúcu verejnosť pomocou obrazoviek a hlásenia staničného rozhlasu v rôznych jazykových mutáciách. 

Erik Kuzma (z ľava), foto: JCI

Druhý projekt je iPark – integrovaný parkovací systém, ktorý funguje na báze umelej inteligencie a IP kamier, ktoré snímajú parkovisko a vyhodnocujú obsadenosť. Tá sa následne zobrazuje na obrazovkách pred parkoviskom alebo v mobilnej aplikácii či webovej stránke. Okrem týchto dvoch projektov sa zaoberajú aj vývojom rôznych nadstavieb pre svetelnú a zvukovú réžiu v kultúre či smart budovách. Zjednocujú a spájajú rôzne typy osvetlenia a ozvučenia v budovách, ktoré sú smart, či pre kultúrne podujatia, alebo inštitúcie do jednotnej webovej platformy.

Taktiež začali vyvíjať platformu „moja digitálna obec“, ktorú tvorí mobilná appka a webová stránka. Jedná sa o mestskú kartu pre občana mesta, ktorý môže pomocou nej platiť v mestských podnikoch, využívať zľavy na podniky v meste, alebo množstvo ďalšieho. K mestskej karte chcú pripojiť aj odpadové hospodárstvo.


Generálny partner projektu: Československá obchodná banka

Generálni partneri JCI 2019/2020: Microsoft, Asseco Central Europe, EY

Špeciálny partner projektu: Slovak Business Agency