Ochrana osobných údajov/GDPRPodnikaniePodujatia xa Publikované 14. februára 2018 zobraziť celý profil

Stretnutie podnikateľov pokračuje aj v roku 2018. Tentokrát nadviažeme na témy, ktoré sa v blízkej dobe pripravujú na zavedenie do praxe, no mnoho firiem / ľudí / túto situáciu podceňuje alebo zatiaľ ešte nevedia ako a čo majú presne robiť. Tou témou je „Ochrana osobných údajov“ a tak často diskutované „GDPR“, ktoré vstúpi do platnosti 25.mája 2018. Sú firmy na to prirpavené? Je dostatočná osveta k daným témam? A čo vlastne firmy potrebujú, aby dodržali zákon a neminuli na zavedenie opatrení veľa peňazí?

Odpovede aj na iné otázky možno padnú na našom stretnutí, kde sa pred účastníkov postavia odborníci priamo z praxe:

Prednášajúci odborníci:

Katarína Kročková – vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, desať rokov pracovala ako firemný právnik pre výrobnú spoločnosť. Počas materskej dovolenky pociťovala potrebu naďalej napredovať a učiť sa nové veci a to bol podnet pre založenie si vlastnej spoločnosti. Katarína sa zameriava na oblasti pracovnoprávneho poradenstva pre zamestnávateľov i zamestnancov, obchodného práva – zabezpečenie pohľadávok (vo všetkých štádiách pred, počas aj po ukončí zmluvného vzťahu), komplexnou agendou ohľadom pozemkov a nehnuteľností, mediácii (mimosúdnemu riešeniu sporov) aj poradenstvom vo veci ochrany osobných údajov GDPR (napr. pre E-shop), ktoré sú medzi podnikateľmi často zanedbávané napriek tomu, že sú častým dôvodom ukladania finančných sankcií štátnymi orgánmi. KONTAKT: www.krockapartners.sk

Téma, o ktorej bude Katarína rozprávať:

– súhlas dotknutej osoby
– prevádzkovateľ
– sprostredkovateľ (sprostredkovateľská zmluva)
– zodpovedná osoba (okrajovo)
– poučenie oprávnenej osoby
– záznamy o spracovateľských činnostiach, aké sú povinnosti pre prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a koho sa nebudú týkať (porovnanie so súčasným zákonom)

Druhý prednášajúci:

Andrej Srnka – Odborník na PPC kampane, remarketing a DLP specialist (internetová bezpečnosť). Svet elektronického obchodovania a online marketingu si ho získal od začiatku. Nastavovanie, dáta, grafy a čísla sa rýchlo stali jeho vášňou. Vyštudoval Materiálovotechnologickú fakultu STU, odbor výrobné zariadenia a systémy. Svoju prácu berie ako poslanie a púšťa sa do riešenia každého problému s entuziazmom. Ochotne preto rieši každú požiadavku klienta až dovtedy, kým nie je s výsledkom naozaj spokojný. Snaží sa vo svojom odbore neustále vzdelávať, pretože vie, že posúvať sa dopredu môže vždy. Taktiež sa stará o implementovanie DLP systémov, aplikovanie procesov na zvýšenie zabezpečenia na internete a kryptovanie. Skromne priznáva, že vyniká zmyslom pre stratégiu a empatia mu tiež nie je cudzia. Jeho prioritou je, aby klient odchádzal vždy spokojný a kvalita služieb neustále rástla.

Téma, o ktorej bude Andrej prednášať:

GDPR:
– prečo vznikol
– koho sa týka
– pokuty
Pojmy:
– osobný údaj
– profilovanie
– minimalizácia dát
– DPO
DPO
Posúdenie dopadu
Ohlasovacia povinnosť
Vernostný program
Technické zabezpečenie jednoosobovej s.r.o. /firmy
Technické zabezpečenie viacosobovej s.r.o. /firmy

Každý účastník sa môže spýtať prednášajúceho svoje otázky, či už počas vystúpenia alebo v priebehu diskusie.
Po oficiálnom programe nasleduje voľná diskusia a networking / výmena kontaktov medzi účastníkmi stretnutia podnkateľov. Preto si so sebou prineste aj vizitky, chuť rozprávať a dobrú náladu.

Program večera:

18:00 hod. – príchod účastníkov stretnutia
18:15 hod. – krátke predstavenie účastníkov – meno + oblasť podnikania
18:35 hod – Katarína Kročková
19:35 hod. – Andrej Srnka
20:35 hod. – ukončenie oficiálnej časti – priestor na voľný networking medzi účastníkmi a výmena vizitiek/kontaktov.
22:00 hod. – záver.