EkonomikaSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 18. januára 2018 zobraziť celý profil

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2018 zrušila väčšine mamičiek povinnosť prihlásiť sa na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa.

Za poistencov štátu ich prihlási Sociálna poisťovňa automaticky – na základe údajov, ktoré jej poskytujú úrady práce. Novela súčasne ustanovila, že aj tým mamičkám, ktoré si v minulosti nesplnili svoju úlohu a prihlášku nepodali, alebo ju podali oneskorene, bude obdobie starostlivosti o dieťa do šesť rokov (prípadne do 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) započítané na dôchodkové účely.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa upozorňuje mamičky, ktorých sa to týka, aby za obdobie do konca roka 2017, kedy táto povinnosť platila, spätne prihlášku na dôchodkové poistenie nepodávali. Nemajú žiadne oznamovacie povinnosti, na obdobie, kedy spĺňali podmienky byť poistencami štátu, sa prihliadne až pri spisovaní žiadosti o dôchodkovú dávku – na účely výpočtu dôchodku.

Uvedené platí aj pre poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie a osobných asistentov osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.

zdroj: Sociálna poisťovňa