EkonomikaPriemyselSlovensko xa Publikované 3. januára 2022 zobraziť celý profil

Dlhodobo absentujúca komunikácia s vládou. To je jeden z problémov, ktorý tento rok trápil zamestnávateľov a ani napriek prísľubom k zmene v tejto oblasti neprišlo. Na záver roka to s poľutovaním konštatoval Klub 500.

Komunikácia viazla

Ekonomický krízový štáb, v ktorom mali zamestnávatelia zastúpenie, nefunguje. Zamestnávatelia neboli vypočutí ani pri príprave Plánu obnovy, nemali dostatočné zastúpenie pri tvorbe Rady pre plán obnovy. Komunikácia viazla aj pri novele zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov bolo a je ochotné sadnúť si za rokovací stôl a spoločne s vládou hľadať riešenia v prípade prípravy zákonov a opatrení, ktoré majú dopad na firmy, zamestnancov a na ekonomiku a prosperitu krajiny. Klub 500 preto verí, že budúci rok prinesie v oblasti komunikácie pozitívnu zmenu. 

Výzvy neboli vypočuté

Prešiel ďalší rok a vláda sa nedostala k svojmu sľubu, že o prijímaných opatreniach a legislatíve bude diskutovať. Zhodnotil to Klub 500, ktorý dlhodobo volá po komunikáciu na širokej úrovni, do ktorej budú zapojení zástupcovia všetkých relevantných zamestnávateľských združení, vláda aj odborníci. Napriek  tomu, že na začiatku roka boli snahy napraviť to, napokon k zmene v komunikácii nedošlo. „Niekoľkokrát sme ku komunikácii  vyzývali, no naše výzvy neboli vypočuté. Potom prichádza k situáciám, že ľudia, ktorí nemajú skúsenosti z praxe, od stola a bez diskusie nariaďujú podnikom vykonávať niečo, čo je nerealizovateľné, extrémne nákladné a navyše neraz koliduje s platnou legislatívou,“ konštatuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Zamestnávateľom chýbala a chýba systematická spolupráca pri príprave materiálov, ktoré majú dopad na zamestnanosť, podnikanie a v konečnom dôsledku ekonomiku krajiny. Neprediskutované novely zákonov narážajú tak na praktické problémy a v mnohých prípadoch aj na Ústavu SR ako najvyšší zákon štátu: „Zákony a opatrenia sú predkladané na poslednú chvíľu, v skrátenom konaní, alebo úplne bez diskusie priamo na rokovaní vlády. Žiaľ, musíme konštatovať, že legislatívny proces, akého sme svedkami v súčasnosti, sme historicky ešte nezažili,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Absentovala diskusia so zamestnávateľmi

Diskusia a širšie zapojenie zamestnávateľov chýbalo pri príprave novely zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, nemali dostatočné zastúpenie pri tvorbe Rady pre plán obnovy a neboli vypočutí ani pri príprave Plánu samotného. „Plán obnovy a odolnosti SR bol schválený v podobe, v akej podľa Klubu 500 nenapĺňa svoje základné poslanie a investície v ňom nie sú realizovateľné. V  Pláne chýbajú opatrenia na podporu ekonomického rastu či konkurencieschopnosti. Absentuje podpora priemyslu, poľnohospodárstva a potravinárstva či inovácií. Dokument sa prijímal za zatvorenými dverami a bez diskusie so zástupcami podnikov, ktoré napĺňajú štátny rozpočet.  Ak sa  však peniaze z Plánu obnovy  pre nerealizovateľné investície nevyčerpajú, národohospodárske škody budú obrovské,“ dodáva Tibor Gregor.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

V tejto súvislosti nemožno opomenúť aj nedostatočnú komunikáciu na úrovni EÚ. Slovensko podľa Klubu 500 nedostatočne presadzuje svoje záujmy na európskej úrovni, a to najmä z pohľadu ochrany priemyslu a zamestnanosti. „Naši zástupcovia v Európskom parlamente sa síce občas vyjadrujú k malým alebo čiastkovým opatreniam, avšak chýba systematická príprava a diskusia napríklad aj s predstaviteľmi priemyslu  o veciach, ktoré majú zásadný vplyv na slovenskú ekonomiku a zamestnanosť,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Vládnu ľudia s neúplným vzdelaním

Zlý spôsob komunikácie či jej úplná absencia sa podľa Klubu 500 odráža aj na celkovej atmosfére v spoločnosti a jej stave: „Za posledné dva roky sme sa dostali do stavu, keď sme rozdelili krajinu na dobrých a zlých, vydávame len príkazy, zákazy a obmedzenia, vyčleňujeme skupinu obyvateľov „60 plus“ – pričom práve tá je najdisciplinovanejšia. Tvárime sa, že nemáme peniaze. Pritom máme financie na spočítanie hraboša, sledovanie toku Dunaja, ochranu sysľa a celkovo niekoľko desiatok miliónov eur pre jedno neziskové občianske združenie. Máme financie na rôznych zahraničných odborníkov, ale nemáme peniaze pre lekárov a zdravotnícky personál. Dostali sme sa do situácie, že naše deti vynechali najviac zo školskej prezenčnej výučby. Vládnu nám ľudia s neúplným vzdelaním, ktorí nedokážu komunikovať ani medzi sebou. Ako potom môžu komunikovať s krajinou?! Nedovolíme deťom chodiť do školy, obyvateľstvu športovať, veriacim chodiť do kostola, a  pritom vláda a parlament môže zasadať a prijímať nezmyselné opatrenia. Vláda je tá, ktorá má ísť príkladom! Moc sa má využívať, nie zneužívať! Každý občan na Slovensku by mal svojou troškou a v rámci svojich možností prispieť k tomu, aby sme sa na Slovensku mali lepšie. Ale bez komunikácie a vzájomného pochopenia, bez toho, aby ľudia, ktorí chodia do práce, mali všeobecnú úctu, to nikdy nedosiahneme! Tak ako hovorí Jan Werich: „Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady uděláme moc. My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady“,“ zdôrazňuje predseda Klubu 500 Vladimír Soták.

Ochota rokovať

Klub 500 na záver zdôrazňuje, že združenie najväčších slovenských zamestnávateľov vždy bolo a je ochotné sadnúť si za rokovací stôl a spoločne hľadať riešenia v prípade prípravy zákonov a opatrení, ktoré majú dopad na firmy, zamestnancov a na ekonomiku a prosperitu krajiny. „Máme množstvo návrhov, ktoré by Slovensko mohli posunúť vpred, len musí byť ochota komunikovať,“ uzatvára výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Klub 500 preto verí, že budúci rok prinesie v oblasti komunikácie pozitívnu zmenu.

Zdroj: Klub 500 / úprava redakcia