EkonomikaKoronavírus COVID-19Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 25. novembra 2020 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí žiadajú o pandemické nemocenské, aby po uznaní práceneschopnosti lekárom nezabudli vyplniť a do Sociálnej poisťovne odoslať elektronickú žiadosť o túto dávku.

Žiadosť o pandemické nemocenské – postup

Formulár je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne (treba si vybrať jeden variant podľa zaužívaného postupu poistenca podľa toho, či alebo nemá aktivovaný elektronický občiansky preukaz) tu: 

Lekár tak ako dosiaľ zašle do evidencie Sociálnej poisťovne potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca uznanej z dôvodu karanténneho opatrenia / izolácie. Poistenec by už nemal čakať, že sa s ním skontaktuje zamestnanec Sociálnej poisťovne, ako to bolo počas prvej vlny pandémie, ale sám si vyplní uvedenú žiadosť o pandemické nemocenské a elektronicky ju odošle.

Cieľom tohto postupu, o ktorom Sociálna poisťovňa informovala už začiatkom novembra, je snaha urýchliť vybavenie žiadosti a aj vyplatenie „péenky“, a to bez ďalšej telefonickej komunikácie.