PodnikaniePodujatia xa Publikované 23. apríla 2018 zobraziť celý profil

Organizuje: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou (SŽK) v rámci medzinárodného projektu „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships“ podporeného z programu Erasmus+ (www.supportapprenticeships.eu/sk)

Cieľom workshopu je vypracovanie funkčného modelu spolupráce aktérov podporujúcich vstup zamestnávateľov, žiakov a škôl do systému duálneho vzdelávania. Výstupom bude návrh memoranda o porozumení a akčného plánu zameraného na konkrétne kroky účinnej spolupráce.

Workshop je určený aktérom na lokálnej, regionálnej a štátnej úrovni – zástupcom malých a stredných podnikov (podnikateľom, komorám, zväzom, cechom, asociáciám), zástupcom stredných odborných škôl, zástupcom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania – ŠIOV (najmä kontaktným bodom), zástupcom samospráv a ďalším záujemcom o tému duálneho vzdelávania.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vašu účasť potvrďte prosím na email: ebalazovicova@rrasenec-pezinok.sk
Ďakujeme a radi Vás privítame aj v našom stánku „Partnerstvá pre budúcnosť“ v pavilóne M4!
Tím projektu „Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“ – www.supportapprenticeships.eu/sk

Profil výstavy Mladý tvorca

Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Chce tiež vytvoriť priestor pre nadviazanie respektíve prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odborya povolania žiadané trhom práce, motivovať mladých ľudí ku súťaživosti, kreativite, inováciám a kvalite a podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie. Viac o Maldom tvorcovi nájdete na tomto odkaze – https://www.agrokomplex.sk/vystavy/mlady-tvorca-2018/

Pozvánka na workshop na stiahnutie – Pozvanka na workshop 26-4-2018 o 13-00_Mlady tvorca 2018