EkonomikaKoronavírus COVID-19Prieskumy a analýzy xa Publikované 5. marca 2021 zobraziť celý profil

Malým a stredným podnikateľom v súčasných opatreniach štátu na podporu ekonomiky chýba odpustenie odvodov, zvýšenie príspevkov na náhradu straty príjmov či dotácia na fixné náklady.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý od 22. januára do 1. marca na vzorke 658 respondentov realizovali Slovak Business Agency (SBA), Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) a Slovenský živnostenský zväz (SŽZ). 

Žiaľ, aj výsledky najnovšieho prieskumu potvrdzujú, že vláda v prijímaných opatreniach nedostatočne zohľadňuje názory tých, ktorým sú kompenzačné opatrenia určené. Ak porovnáme najnovšie dáta s tými z októbra minulého roka, tak vidíme veľmi podobné výsledky – požiadavku na odpustenie odvodov či kompenzáciu fixných nákladov,“ skonštatoval prezident ZPS Ján Solík.

Podobný názor má aj generálna sekretárka SŽZ Miriam Bellušová. „Výsledky prieskumu jednoznačne hovoria o potrebe zásadnej zmeny prístupu k podpore firiem v období koronakrízy. Podnikatelia navrhujú predovšetkým odpustiť sociálne odvody, zvýšiť príspevky na kompenzáciu straty príjmu a kompenzovať aj fixné náklady zavretých alebo obmedzených prevádzok. Doposiaľ však boli odpustené len odvody za apríl 2020 a po kompenzácii fixných nákladov márne volajú podnikateľské združenia už od jesene,“ zdôraznila Bellušová.

Článok pokračuje pod reklamou

Na zmiernenie vplyvu koronakrízy by podnikatelia preferovali odpustenie sociálnych odvodov a zvýšenie príspevku na náhradu straty príjmu, pričom odpustenie sociálnych odvodov počas mimoriadnej situácie žiada necelých 55 % respondentov, ale až takmer dve tretiny oslovených živnostníkov (64 %). Štvoricu najžiadanejších opatrení dopĺňa zavedenie dotácie na ďalšie fixné náklady, ktorú si želá 29 % účastníkov prieskumu, a zvýšenie výšky priamej dotácie na úhradu nájomného. To by preferovalo 26 % podnikateľov.

Takmer polovica podnikateľov, presnejšie 47 %, navrhuje zníženie dane z príjmu a zásadné zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) by uvítalo 45 % respondentov. Toto opatrenie však preferuje až 57 % oslovených malých a stredných podnikov (MSP) pôsobiacich v odvetví stravovacích služieb, ktoré sú dlhodobo zasiahnuté protipandemickými opatreniami.

V aktuálnom období by však podľa výsledkov prieskumu niektorým odvetviam najvýraznejšie pomohlo aspoň čiastočné otvorenie prevádzok

zdroj: TASR / úprava: redakcia