Dodávatelia e-shopových systémovE-shopyMarketingZaloženie e-shopu xa Publikované 19. júna 2018 zobraziť celý profil

Pri tvorbe akéhokoľvek webového projektu je kvalitne urobená analýza, ten najpevnejší základ, o ktorý sa môžete oprieť a mať tak zabezpečenú maximálnu kontrolu nad samotnou realizáciou. Je to spôsob, ako sa vyhnúť prekvapeniam a nedorozumeniam a minimalizovať riziko, že sa projekt nedotiahne do úspešného konca.

Napriek tomu sa v drvivej väčšine táto úvodná analýza nerobí a hoci dôvody sú rôzne, výsledok je vo väčšine rovnaký – nezvládnutý projekt, nefunkčné alebo nedopracované riešenie či zle odhadnutý a predčasne vyčerpaný budget. Pritom stačí tak málo – zdatný dodávateľ a rozumný zákazník.

Analýza webu = najlepší spôsob, ako ušetriť peniaze počas jeho realizácie

Pre väčšinu klientov, ktorí hľadajú dodávateľa na tvorbu webu alebo eshopu, je slovo analýza akýmsi strašiakom zožierajúcim ich peniaze, bez akéhokoľvek viditeľného výsledku. Už v základe diskusie ju odmietajú a vnímajú ju ako niečo zbytočné. Niektorí ju vnímajú ako spôsob, ktorým z nich dodávateľ môže „ťahať peniaze“. Jej opodstatnenosť objavia zvyčajne až vtedy, keď je neskoro a keď sa začnú aktívne prejavovať dôsledky. Tie môžu byť vskutku rozmanité:

 • grafické cítenie a rozsah pripomienok zákazníka sa minuli s predpokladanou náročnosťou grafickej časti projektu
 • budget odhadnutý podľa „stručného popisu“ klienta sa minul už v prvej tretine realizácie projektu
 • pôvodný zoznam 7 funkcionalít na webe sa počas realizácie rozšíril na 23, no klient predpokladá, že cena definovaná na začiatku je jasná a záväzná
 • komunikácia s tretími stranami, zapojenými do projektu (hosting, učtovný systém, ERP) nejde podľa predstáv, pretože nie sú jasne definované úlohy jednotlivých strán a klient je komunikačne preťažovaný bez efektívneho posunu vpred
 • projekt je odovzdaný nedokončený, v zlej atmosfére, dodávateľ nemá vyplatenú celú sumu a klient nedostane 100% funkčné riešenie

Takýchto príkladov je na trhu veľa a ich spoločnými menovateľmi bývajú takmer vždy tieto faktory:

1. Web je príliš malý, analýza je zbytočná
Analýza nemusí mať nutne vždy 20 strán, pri malých projektoch je dôležité zadeifnovať si aspoň východiskový a cieľový stav, funkcionalitu a akékoľvek základné prvky, ktoré ma web obsahovať.

2. Na analýzu nie sú vyčlenené financie
Na toto sa ťažko hľadá argument. Naša skúsenosť hovorí, že hlavne pri komplexnejších projektoch, klient analýzu aj viackrát preplatil vo forme neplánovaných výdavkov v procese realizácie.

3. Na analýzu nie je dosť času
Zanedbanie analýzy z dôvodu šibeničného deadlinu je v tomto prípade ešte hrozivejšie, keďže práve vďaka analýze, môžu byť procesy realizácie pod kontrolou aj termínovo.

Kontrola nad procesom realizácie = efektívnejšia komunikácia i výdavky

Mať kontrolu nad celým obsahom či funkcionalitami webu je dnes už samozrejmosť. Redakčné systémy, ako WordPress, Joomla, Magento, OpenCart alebo PrestaShop, dávajú ľuďom možnosť mať prehľad v tom, čo sa na ich webe alebo eshope deje.Napriek tomu však drvivá väčšina z majiteľov webov stále nevie, čo sa deje počas realizácie ich projektu, alebo majú len minimálne informácie. Stáva sa to zvyčajne v bode, kedy je treba zaplatiť čiastkovú úhradu.

Vďaka analýze môže mať klient maximálnu kontrolu aj nad procesom realizácie, vidieť postup, sledovať dodržiavanie etapizácie projektu a mať informácie o akejkoľvek komplikácii. Lepšia kontrola procesov znamená lepšiu kontrolu výdavkov, efektívnejšiu komunikáciu a na konci predovšetkým úspešný projekt.

Čo všetko má obsahovať kvalitná analýza projektu – web alebo eshop

Kvalitná analýza každého projektu začína u klienta . Ak dokážeme spoznať, akým spôsobom klient nazerá na svoj biznis a aké je pozadie biznisu, na ktorom je postavený a funguje, máme výborný základ pre návrh realizačných procesov. Samotná analýza projektu by mala zahŕňať minimálne nasledovné časti:

 1. Analýza osobnosti klienta, jeho znalosti problematiky, jeho vízie a rozsahu osobného zapojenia.
 2. Definovanie východiskového stavu biznisu, jeho silných a slabých stránok, napojení na tretie strany, zamerania na B2B alebo B2C.
 3. Definovanie cieľovej skupiny, pre ktorú je web/eshop stavaný, aké má nároky, zvyky a komunikačné kanály.
 4. Definovanie podkladov, ktoré má klient k dispozícii k projektu – logo/logotyp, dizajn manuál, farebnosť, typografia, ikonografia, fotografické podklady, obsahové/textové podklady a ich stav.
 5. Definovanie jednotlivých hlavných etáp projektu a ich obsahu – grafika, vývoj, copywriting, bezpečnosť a marketing.
 6. Roadmapa / etapizácia projektu – návrh jednotlivých etáp projektu s časovým harmonogramom.
 7. Definovanie rozvoja, servisu a podpory po odovzdaní projektu – spôsobov komunikácie, ďalší rozvoj webu/eshopu po obsahovej, funkčnej a marketingovej stránke.

Vypracovať analýzu k Vášmu webu, alebo eshopu je väčšinou len prvý a malý krok v procese ich vytvorenia. Nesie sa to v duchu hesla „ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.“ Vám však tento krok môže ušetriť veľké množstvo peňazí, času a energie.

Nezávisle vypracovanie analýzy k Vášmu projektu, Vám môže navyše pripraviť pôdu pre získanie naozaj relevantných cenových ponúk od viacerých dodávateľov. Vyhnete sa tak ponukám od 200 do 20 000 eur, pretože zadanie bolo nejasné a vágne. Už tu dokážete šetriť svoj čas investovaný do projektu.