DaneManažmentPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 18. júna 2018 zobraziť celý profil

Zjednodušenie vrátenia dane z pridanej hodnoty (DPH) turistom prostredníctvom digitálnej aplikácie – to je cieľom projektu, ktorý spúšťa finančná správa v spolupráci s izraelským start-upom Refundit. O podmienkach projektu informovali predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír, prezident finančnej správy František Imrecze a zakladatelia aplikácie Refundit, izraelskí podnikatelia a start-upisti, Uri Levine a Ziv Tirosh.

Jednoduchšie a bez stresu. Tak by malo vyzerať žiadanie zahraničných turistov o vrátenie DPH za ich nákupy na Slovensku

„Projekt Refundit je projekt, vďaka ktorému Slovensko získa prvenstvo vo svete. Staneme sa totiž pilotnou krajinou, ktorá nasadí novú digitálnu aplikáciu na uľahčenie spôsobu vrátenia DPH turistom. Jednoducho už žiadne formuláre, žiadne návštevy úradov,“ vysvetlil prezident finančnej správy František Imrecze. „Dnes je proces vracania DPH pre turistov pomerne zložitý. Preto im ho chceme uľahčiť. Slovensko môže byť svojim konaním vzorom a inšpirovať ostatné krajiny. Rozšírenie aplikácie aj do iných krajín by uľahčilo život aj slovenským turistom,“ doplnil prezident Imrecze. Aplikácia Refundit bude zatiaľ dostupná iba na Slovensku. Jej tvorovia ju však plánujú rozšíriť aj do ďalších krajín. Výhody budú môcť potom využívať aj Slováci.

„Každoročne sa zvyšuje počet turistov, ktorí prídu na Slovensko. Vďaka takýmto projektom sa Slovensko môže všade vo svete prezentovať ako krajina, ktorá chce byť férová voči turistom. Chceme docieliť, aby mali turisti čo najjednoduchší prístup nielen do krajiny, ale aj k slovenským službám a vráteniu svojich peňazí,“ vysvetlil predseda vlády SR Peter Pellegrini. „Chceme tým podporiť aj biznis v regiónoch, všetkých obchodníkov. Čím viac sa totiž bude zvyšovať návštevnosť Slovenska, aj práve vďaka podobným opatreniam, tým viac nákupov a tržieb to prinesie pre našich obchodníkov,“ dodal premiér.

Spustením aplikácie sa zníži administratívna záťaž

„Vďaka aplikácii bude žiadanie o vrátenie DPH pre turistov jednoduchšie. Verím, že touto aplikáciou podporíme biznis a turistický ruch, a tým podporíme aj našich podnikateľov. Aby bol celý proces ešte výhodnejší, zvážime aj zmenu legislatívy, ktorá by umožňovala, aby sa znížila suma potrebná na získanie vratky DPH zo súčasných 175 eur na jednom bločku na nižšiu sumu. Dnes patríme totiž medzi krajiny s najvyššou sumou,“ vysvetlil podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír.

S nápadom prišli izraelskí podnikatelia, start-upisti, ktorí majú za sebou niekoľko úspešných projektov

„Veľmi sa teším partnerstvu so Slovenskom. Je dôkazom toho, že Slovensko je naklonené inováciám a že predstavitelia štátu chcú pomôcť turistom tým, že im uľahčia získať peniaze, na ktoré majú nárok. V dôsledku súčasnej zdĺhavej byrokracie totiž približne 90% DPH, ktorá by mohla byť vrátená, vrátená nie je. Ročne je to asi 23 miliárd eur, ktoré sa k turistom späť nevrátia,“ vysvetlil Uri Levine, spoluzakladateľ a predseda spoločnosti Refundit, ktorý sa preslávil aj založením známej dopravnej aplikácie „Waze“.

Na Slovensku bolo za rok 2017 turistom vrátených 2,8 mil. eur prostredníctvom 1 291 obchodníkov, platcov DPH, u ktorých si turisti uplatnili vrátenie DPH. Finančná správa predpokladá, že výška vyplatenej sumy sa po spustení aplikácie zvýši.
Spustenie aplikácie Refundit predstavuje ďalší krok v digitalizácii Slovenska a finančnej správy a zvýšenie efektivity procesov finančnej správy.

Video k téme:

Čo je projekt Refundit

Aplikáciu vymysleli dvaja izraelskí podnikatelia. Zakladateľ známej dopravnej aplikácie „Waze“ Uri Levine a Ziv Tirosh, zakladateľ „StocktonIde“. Ich spoločná aplikácia Refundit má za cieľ zjednodušiť a zdigitalizovať systém vrátenia DPH pri návštevách turistov z tretích krajín.

Dnes musí žiadateľ (turista) pri nákupe s hodnotou nad 175 eur (na jednom pokladničnom bloku) vyplniť formulár „Tax Refund“. Formulár si dá potvrdiť pri vývoze tovaru mimo EÚ, t.j. pred výstupom z EÚ, napríklad v Ubli priamo na hraničnom priechode, na letisku pred check in-om. Colníci skontrolujú tovar, vydané bločky z elektronickej registračnej pokladnice a potvrdia tlačivo.

Následne turista požiada o vrátenie DPH, čo môže vybaviť buď osobne, alebo prostredníctvom externej firmy, napr. Global Blue. Vratka DPH sa u nás nevypláca priamo na colnici, ale obchodník, resp. externá firma, vráti DPH a sumu uvedie v daňovom priznaní DPH. Obchodník si následne uplatní vratku v daňovom priznaní.

Po novom turisti naskenujú v aplikácii svoje faktúry, pas a palubný lístok pred opustením krajiny. Finančná správa dostane informácie elektronicky a skontroluje ich. Ak budú informácie v poriadku, tak žiadateľovi jeho žiadosť elektronicky schváli a peniaze sa mu vrátia na účet. Iba vo výnimočných prípadoch bude musieť turista navštíviť colný úrad.

zdroj. FS SR