EkonomikaFinančný manažment xa Publikované 14. januára 2018 zobraziť celý profil

Dňom 13. januára 2018 začína platiť novela zákona o platobných službách, ktorá na finančný trh prináša prostredníctvom smernice známej ako PSD2 revolučné zmeny. Smernica reguluje najmä poskytovanie služieb prostredníctvom FinTech spoločností, čím poskytuje väčšiu ochranu klientom a stabilitu pre účastníkov trhu. Cieľom je prispieť k vytvoreniu harmonizovaného trhu elektronických platieb v rámci celej Európskej únie.

Novelou zákona dochádza k rozšíreniu okruhu platobných služieb o nové druhy

V dôsledku čoho sa neustále zvyšuje úroveň ich digitalizácie. Ide o podnikateľskú príležitosť, ktorá spočíva v zjednodušení prístupu k službám pre konečného používateľa.

Klienti bánk, ktorých platobný účet je prístupný online, budú mať možnosť bezpečnejšie využívať inovatívne služby, jednoduchšie vykonávať platobné operácie, mať lepší prehľad o platobných účtoch a efektívne spravovať svoje financie. Je to obrovská možnosť pre rozvoj existujúcich služieb bánk, poisťovní a obchodníkov s cennými papiermi.

Platí to aj pre nových hráčov, ktorí budú poskytovať služby cez rozhrania a aplikácie. Tento trend už zachytili aj banky, ktoré samy prichádzajú s FinTech riešeniami. Tiež dochádza k spájaniu, alebo kupovaniu FinTech spoločností, ktoré sa začínajú presadzovať na trhu.

Novela zákona tiež zvyšuje bezpečnosť internetových platieb tým, že zavádza povinnosť uplatňovať silnú autentifikáciu zadávateľa a autorizáciu platby.

To znamená, že používateľ platobných služieb overí svoju totožnosť pomocou kombinácie aspoň dvoch faktorov a to prihlasovacích údajov, biometrických údajov, alebo vlastníctvom platobného prostriedku napr. mobilného telefónu. Nie je však potrebné mať obavy, že by došlo  k zníženiu komfortu pri platbách nakoľko podobné postupy sa v platobných službách už využívajú.

Zákon tiež prenáša väčšie bremeno zodpovednosti na poskytovateľa platobných služieb, keď sa zo 100 eur na 50 eur znižuje výška straty, ktorú znáša platiteľ ak dôjde k neautorizovaným platobným operáciám v dôsledku použitia strateného alebo odcudzeného platobného prostriedku alebo zneužitia platobného prostriedku neoprávnenou osobou.

zdroj: Ministerstvo financií