PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 7. decembra 2018 zobraziť celý profil

Príležitostný príjem = ako je to s príjmami z príležitostných činností?

Na posúdenie toho, či sa jedná o príležitostné príjmy treba vedieť či tento príjem:

– nie je dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu,

– a či vyplácajúci daňovník nie je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6.

Pokiaľ by platila ktorákoľvek z týchto podmienok, nejedná sa o príležitostný príjem ale sa jedná o príjem podľa §8 zákona (iný príjem – r. 15 DP typ B) a na tento príjem nie je možné uplatniť oslobodenie do výšky 500 eur, nakoľko príjem fyzickej osoby dosiahnutý z činnosti vykonanej na základe zmluvného vzťahu, ak si vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, môže znížiť základ dane o odmenu vyplatenú fyzickej osobe na základe vystaveného účtovného dokladu, sa nepovažuje za príjem z príležitostnej činnosti.

Ak by sa jednalo o príjem, ktorý nie je dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, a vyplácajúci daňovník nie je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, možno tento príjem považovať za príjem podľa §8, ods. 1, písm. a), t.j. za príjem z príležitostnej činnosti, príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a príjem z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí.

V tomto prípade je možné uplatniť sumu vo výške 500 eur ako príjem oslobodený od dane.  Ak príjmy neznížené o výdavky presiahnu sumu 500 eur, do základu dane zahrniete len sumu nad 500 eur.   Ak príjmy znížené o výdavky presiahnu 500 eur, do základu dane zahrniete len príjmy nad 500 eur.

Upozornenie: Definícia príjmov zo závislej činnosti je sprísnená s účinnosťou od 1. januára 2018 nasledovne: „Za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa  § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až § 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu.”

Upozornenie: Pokiaľ vám vznikne súbeh príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (§6, ods. 3) a príjmu z príležitostných činností (§8, ods. 1) daňovník si môže uplatniť oslobodenie vo výške 500 € z úhrnu príjmov len jedenkrát.

Vyhral som nepeňažnú výhru vo verejnej súťaži v hodnote 500 eur. Mám povinnosť podať DP?

Keďže výhra presiahla sumu 350 eur, do základu dane zahrniete a zdaníte len príjem presahujúci sumu 350 eur, to je sumu 150 eur.
Príjmy oslobodené od dane do výšky 350 eur sú pri prijatých nepeňažných cenách alebo výhrach. Ak príjem z takejto ceny alebo výhry presiahne 350 eur, do základu dane zahrniete len príjem presahujúci 350 eur.