EkonomikaPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 19. septembra 2022 zobraziť celý profil

Spotrebiteľské ceny v auguste 2022 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 13,4 %, v júli 2022 bola táto hodnota 12,8 %. Medzimesačná HICP (Harmonized Indices of Consumer Prices) inflácia dosiahla v auguste 0,7 %, zatiaľ čo v auguste minulého roka bola jej hodnota 0,2 %.

Zvyšovanie cien napreduje

Priemerná ročná miera HICP inflácie v auguste 2022 (priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla hodnotu  8,8 %. Je to o 0,8 percentuálneho bodu viac ako bola jej hodnota v predchádzajúcom mesiaci. Priemerná ročná miera HICP inflácie je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná aj ako jedno zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.

Stále najviac zdražujú potraviny a bývanie

Počas augusta 2022 harmonizované ceny medzimesačne vzrástli o 0,7 %. Tento výsledok najvýraznejšie ovplyvnil kladný príspevok odboru potraviny a nealkoholické nápoje o 0,37 percentuálneho bodu, kde rozhodujúci bol rast cien potravín. Bola to takmer polovica z celkovej medzimesačnej inflácie. Druhý najvýraznejší vplyv na rast cien v porovnaní s júlom mal odbor bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (kladný príspevok 0,14 p. b.). Tretí najvýraznejší vplyv s príspevkom +0,10 percentuálneho bodu k celkovému číslu mal odbor rozličné tovary a služby (z toho zvýšenie cien výrobkov pre osobnú starostlivosť 0,08 p. b. a zvýšenie cien kaderníckych služieb 0,01 p. b.). Tlmiaci účinok na medzimesačnú infláciu mal vývoj cien v odbore doprava (záporný príspevok -0,06 p. b.).

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Zdroj: Štatistický úrad SR / úprava redakcia