EkonomikaPrieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 18. januára 2022 zobraziť celý profil

Najväčšie položky vo výdavkoch domácností potraviny a bývanie s energiami na celoročnej báze zvýšili ceny pomalšie ako predošlé roky. Obe neprekročili hranicu 2 %, aj keď vývoj v posledných mesiacoch roka 2021 naznačoval dynamickejšie hodnoty.

Najviac od roku 2012

Spotrebiteľské ceny na Slovensku v roku 2021 medziročne vzrástli v priemere o 3,2 %. Bola to najvyššia hodnota inflácie od roku 2012 (vtedy ceny vzrástli o 3,6 %). V aktuálnom roku 2021 ceny rástli rýchlejšie ako očakávala odborná verejnosť, v roku 2020 totiž pod vplyvom pandémie inflácia dosiahla len 1,9 %.

„Vývoj počas roka 2021 bol turbulentný, zatiaľ čo prvé dva mesiace spotrebiteľské ceny rástli o menej ako 1 %, postupne sa dynamika ich rastu zvyšovala. Od júla sa medziročný rast cien dostal nad úroveň 3 % a v poslednom mesiaci roka sa priblížil k 6 percentám,“ uviedol Štefan Adamec, riaditeľ odboru cenových štatistík Štatistického úradu SR.

Palivá a mazadlá cenovo poskočili o 17,3 %

Ceny v roku 2021 vzrástli vo všetkých 12 hlavných zložkách (odboroch) spotrebného koša. Výrazný vplyv na celkovú úroveň inflácie za rok 2021 mali vyššie ceny v doprave, predovšetkým rast cien pohonných hmôt (palivá a mazadlá) v ročnom priemere o 17,3 %. Tento rast je dôsledkom aj bázického efektu, ceny palív v roku 2020 a 2019 klesali.

Výrazný vplyv mali tiež rastúce ceny tabakových výrobkov po úprave daní v marci 2021, celoročne sa zdvihli o 13,7 %. Rast cien podporila tiež zásadná redukcia štátu v dotovaní školských obedov pretavená do 13 % rastu závodného stravovania v roku 2021. A k celkovému stavu prispeli aj drahšie noviny a periodiká, ktorých ceny vzrástli v priemere o viac ako 10 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Zvyšovanie stavebných materiálov sa zasa prejavilo v imputovanom nájomnom, ktorého cena za celý rok vzrástla o 6,2 % (v roku 2020 to bolo len 1 %). Dynamický rast v tejto zložke sa prejavil od mája minulého roka. Imputované nájomné patrí do najväčšej výdavkovej skupiny slovenských domácností – bývanie a energie.

Štvrtinu výdavkov pohltí bývanie a energie

Z pohľadu verejnosti sú dlhodobo najsledovanejšie najmä dva spomedzi 12 odborov spotrebného koša, ktoré tvoria najvýraznejší podiel vo výdavkoch slovenských domácností. Sú to bývanie a energie, na ktoré vynakladali slovenské domácnosti 25 % svojich výdavkov, ako aj potraviny a nealkoholické nápoje tvoriace 18 % z výdavkov (potraviny samostatne 16%). „Na prekvapenie z celoročného pohľadu mali obe najdôležitejšie zložky vo výdavkoch, ako potraviny, tak bývanie, skôr tlmiaci efekt na rast ročnej miery inflácie,“ doplnil Štefan Adamec.

Obyvateľom SR v minulom roku stúpili výdavky za bývanie a energie len o 1,3 %, čo je menej ako predošlé tri roky. Celý rok 2021 rast cien tejto zložky tlmili lacnejšie energie a to najmä plyn (zníženie o takmer 10 %) a elektrina (zlacnenie o 4,3 %).

Ovocie bolo v minulom roku lacnejšie

Rast cien potravín (bez nealko nápojov) dosiahol 1,9 %, čo je najnižšia hodnota za najmenej štyri posledné roky. „V predošlých rokoch rástli ceny potravín dynamickejšie, v roku 2020 o 2,8 % a v rokoch 2018 a 2019 dokonca o viac ako 4 %,“ uzavrel Štefan Adamec. Vývoj cien deviatich skupín potravinových výrobkov bol pomerne odlišný, najviac vzrástli ceny olejov a tukov o 7 %, zeleniny o 3,9 % či chleba a obilnín o 2,7 %, ale tiež mlieka, syrov a vajec o 1,8 %. Mäso zdraželo len o 0,5 % a zlacnenie sa prejavilo iba pri ovocí (pokles o 0,6 ).

V priemere za rok 2021 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 3,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o 3 % a za domácnosti dôchodcov o 2,9 %.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky / úprava redakcia