Právo a legislatíva xa Publikované 9. januára 2019 zobraziť celý profil

Najväčšia a podľa súťaže Právnická firma roka taktiež dlhodobo najúspešnejšia česko-slovenská advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS od nového roka opäť výrazne rozšírila počet advokátov vo svojom širšom vedení. Na partnerskú úroveň sa s účinnosťou k 1. januára 2019 posunuli Juraj Steinecker na Slovensku a Filip Čabart v Česku.

Zároveň boli na pozíciu counsel, teda na druhý najvyšší manažérsky stupeň, povýšení Jiří Buryan, Martin Ráž a Petr Opluštil a senior advokátmi sa stali Martin Drahotský a Veronika Filipová. Vďaka týmto kariérnym posunom sa počet partnerov kancelárie zvýšil na 29, z ktorých 25 sa do tejto pozície dostalo na základe interného povýšenia. HAVEL & PARTNERS dlhodobo stavia na mimoriadnej stabilite tímu svojich seniorných právnikov, ktorým poskytuje unikátnu možnosť rýchleho kariérneho rastu.

„Sme si vedomí toho, že špičkovú právnickú firmu udržia na vrchole jedine špičkoví právnici. Preto v kancelárii rozvíjame motivačné prostredie s jasnou vidinou kariérneho rastu, ktorý môže byť oveľa rýchlejší ako u konkurencie,“ hovorí riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel a vysvetľuje: „Historicky kancelária z hľadiska klientov a práce vždy rástla natoľko, že sme mohli vytvoriť ďalšie partnerské pozície a ponúknuť ich našim najlepším a najtalentovanejším kolegom.
Niektorí z nich pritom partnership dosiahli rýchlejšie, než je priemerných 8 – 10 rokov. K vytvoreniu manažérsky druhej najvyššej pozície counsel potom došlo v roku 2014 spolu s ekonomickým a personálnym rozvojom firmy, kedy bolo potrebné v niektorých oblastiach rozšíriť kompetencie najskúsenejších vedúcich advokátov, ktorí typicky buď na pozíciu partnera neašpirujú, alebo je pre nich pozícia counsel predstupňom, a zároveň ich podporiť v ich akademickom raste, pedagogickej či inej odbornej činnosti.

Na pozícii counsel aktuálne pôsobí 7 našich kolegýň a kolegov. Som rád, že všetci novo povýšení právnici sú dlhodobými oporami jednotlivých právnych tímov a že úspešne pokračujeme v stratégii vychovávať v kancelárii ďalšiu generáciu špičkových seniorných kolegov.“

Nový partner kancelárie Filip Čabart bude spoluzodpovedný za riadenie tímu zameraného na bankovníctvo a financie. Sám je špecialistom na všetky typy financovania, vrátane syndikovaných úverov, na nakladanie s portfóliami pohľadávok či právne a regulačné aspekty poskytovania finančných služieb a kolektívneho investovania, ponuky cenných papierov a prijímanie na obchodovanie na verejných trhoch. V posledných rokoch sa zúčastnil mnohých medzinárodných i tuzemských transakcií, kde poskytoval právne poradenstvo popredným medzinárodným aj domácim finančným inštitúciám a významným spoločnostiam.

Druhý novovymenovaný partner Juraj Steinecker sa na partnerskej úrovni zapojí do vedenia bratislavskej kancelárie HAVEL & PARTNERS a rozvoja jej praxe v oblasti súťažného práva a M&A, na ktoré sa dlhodobo špecializuje. V minulosti zastupoval klientov z rôznych sektorov pred súťažnými orgánmi a pred súdmi vo veciach kartelov a ďalej vo veciach notifikácie koncentrácie podnikateľov. Poskytuje tiež poradenstvo ohľadom súťažnoprávnych aspektov fúzií a akvizícií alebo v oblasti compliance.