EkonomikaFinančná správa xa Publikované 26. januára 2018 zobraziť celý profil

Žilinskí colníci upozorňujú všetkých predajcov aj distribútorov pohonných hmôt v kraji, že do konca februára 2018 musia preukázať splnenie zákonných podmienok, aby im nezaniklo povolenie vydané colným úradom. Táto povinnosť im vyplýva z § 46q zákona č. 268/2017 Z.z. a týka sa 124 subjektov, prevažne čerpacích staníc.

Všetci predajcovia a distribútori pohonných hmôt by mali v tomto období spozornieť

Od 1. januára 2018 je účinný zákon č. 268/2017 Z.z., ktorý mení zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja a ten sprísňuje pravidlá. Do konca februára musia predajcovia a distribútori pohonných hmôt colnému úradu preukázať splnenie podmienok definovaných v spomínanom zákone. V Žilinskom kraji sa táto povinnosť dotýka 124 subjektov, z ktorých je väčšina čerpacích staníc.

Jednou z noviniek pre distribútorov je predpísaný minimálny ročný objem predaja benzínu a nafty (30 000 000 l) a skvapalnených plynných uhľovodíkov (150 000 kg). Neplatí to pre tých, ktorí dodávajú uvedené komodity na účely oslobodené od dane.

Ak si chcú doterajší predajcovia a distribútori udržať povolenie, musia tiež vlastniť oprávnenie na obchodnú živnosť, viesť účtovníctvo, byť bezúhonní a bez nedoplatkov voči inštitúciám, vykazovať kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami a nesmú sa dostať napr. do likvidácie. V opačnom prípade im 1. apríla 2018 povolenie na predaj zanikne. Zásoby môžu potom so súhlasom colného úradu dodať iba inému legálnemu distribútorovi alebo prevádzkovateľovi daňového skladu.

Zdroj: Finančná správa