EkonomikaFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 21. februára 2018 zobraziť celý profil

Index daňovej spoľahlivosti na Slovensku ocenili aj na pôde OSN. Na medzinárodnej konferencii venovanej spolupráci v daňovej oblasti predstavil slovenské opatrenie na posilnenie dobrovoľného plnenia daňových povinností prezident finančnej správy František Imrecze. Išlo o jedinečnú príležitosť ako odprezentovať aktivity Slovenska v daňovej oblasti na celosvetovom fóre.

Prezident finančnej správy a prezident IOTA František Imrecze reprezentoval Európsku organizáciu daňových správ (IOTA) a zároveň slovenskú finančnú správu na medzinárodnej konferencii v New Yorku.

Išlo o prvé fórum o daniach štyroch globálnych organizácií: OSN, OECD, Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Prezident finančnej správy vystupoval v paneli ako jediný zástupca strednej Európy spoločne s odborníkmi z Rumunska, Kanady a Južnej Afriky, medzi nimi napríklad s Ioanou Petrescu, bývalou ministerkou financií Rumunska, či s Mary Baine-om z Africkej organizácie daňových správ (ATAF).

Vďaka tomu sa témou medzinárodnej konferencie OSN s názvom Platforma pre spoluprácu v daňovej oblasti (First Global Conference of the Platform for Collaboration on Tax at the United Nations) stal aj Index daňovej spoľahlivosti a podmienky jeho fungovania na Slovensku.

„Dôvera je rozhodujúcim faktorom pri snahe dosiahnuť čo najvyššiu mieru dobrovoľného plnenia daňových povinností. Musí nevyhnutne existovať medzi finančnými správami a ich klientami. Na Slovensku sme preto zriadilii Konzultačnú radu, v ktorej finančná správa diskutuje všetky prijímané opatrenia so zástupcami biznisu a odborných združení. Chceme byť predvídateľným partnerom. Postupne zavádzame viaceré proklientske opatrenia ako Softwarning či Index daňovej spoľahlivosti. Chceme ukázať našim daňovým subjektom, že plniť si svoje povinnosti sa im oplatí,“ prezentoval na konferencii v New Yorku prezident finančnej správy František Imrecze.

V paneli o lepšom využití daní štátom informoval o rozširovaní elektronizácie na Slovensku, zavádzaní inovatívnych opatrení (mobilné daňové priznania) ako aj Indexu daňovej spoľahlivosti na Slovensku.

„Musíme si uvedomiť, že legislatíva platí pre všetkých bez rozdielu. Vieme však selektovať daňové subjekty podľa toho, ako pristupujú k plneniu si svojich daňových povinností. A presne to je našim cieľom pri Indexe. Hodnotenie sa bude týkať všetkých právnických osôb, bez ohľadu na veľkosť firmy, počet zamestnancov, obrat a pod. Cieľom je vytvoriť objektívne, nezávislé a legálne hodnotenie všetkých daňových subjektov. Tým spoľahlivým budeme poskytovať benefity a nespoľahlivé subjekty budeme kontrolovať ešte viac ako doteraz,“ vysvetlil František Imrecze.

Zároveň dodal, že benefitom pre subjekty, ktoré si budú poctivo plniť svoje daňové povinnosti, bude napríklad skrátená lehota výplaty nadmerných odpočtov DPH, uprednostnenie miestneho zisťovania pred kontrolami a ďalšie. Pre štát bude zase benefitom motivácia firiem k lepšiemu dobrovoľnému plneniu daňových povinností.

Opatrenie na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností na Slovensku pozitívne ocenili zástupcovia ostatných daňových správ či štryoch medzinárodných organizácií. Slovenská republika je totiž v tomto smere inšpiráciou aj pre ostatné krajiny.

Na konferencii v New Yorku zástupcovia štyroch globálnych organizácií a daňových správ z celého sveta rokovali aj o užšej spolupráci v oblasti boja proti daňovým podvodom. František Imrecze pri tejto príležitosti prezentoval slovenské úspechy v boji proti daňovým podvodom. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol totiž v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,5 miliardy eur.

Konferencia predstavovala prvé spoločné fórum štyroch globálnych organizácií, ktoré boli zároveň organizátormi konferencie: OSN, MMF, Svetovej banky a OECD. Konferencia sa konala v sídle OSN v New Yorku. Zúčastnilo sa na nej 25 ministrov financií a štátnych tajomníkov, 33 predsedov a podpredsedov daňových (resp. finančných) správ a 256 zástupcov vládneho či obchodného sektora, medzinárodných organizácií a zástupcov občianskej spoločnosti zo 116 krajín.

Prezident finančnej správy František Imrecze sa pri tejto príležitosti v New Yorku stretol aj s predsedom Valného zhromaždenia OSN Miroslavom Lajčákom, zástupcami MMF (Victorom Gasparom, riaditeľom oddelenia daňových záležitostí a zástupcom riaditeľa Juanom Torom), ale taktiež aj s Alexandrom Trepelkovom, riaditeľom úradu pre financovanie rozvoja OSN, Hansom Christianom Holtem, členom nórskej daňovej správy a predsedom FTA – Fóra pre daňovú správu a aj s výkonným tajomníkom CIAT Marciom Verdiom.

zdroj: Finančná správa