Finančná správaFinančný manažmentPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 4. decembra 2019 zobraziť celý profil

Slovenskí podnikatelia znášajú veľké riziko, ktoré súvisí najmä s neprehľadnými zákonmi. Legislatívny proces u nás je dlhodobo nepredvídateľný.

Miroslava Vojteková – daňový poradca LeitnerLeitner: „Len za uplynulých 12 mesiacov sme napočítali 31 novelizácií zákonov, ktoré pre podnikateľov znamenajú až 1525 rôznych zmien. Podnikatelia si musia byť vedomí, že za nedodržanie povinností im hrozia sankcie.“

V oblasti daní kontroluje dodržiavanie legislatívy najmä Finančná správa. Za predchádzajúci rok 2018 Finančná správa vykonala takmer 8 tisíc (1) daňových kontrol. V porovnaní s rokom 2014 klesol ich počet o 37%. Na druhej strane má Finančná správa k dispozícii nové technické a analytické nástroje na odhaľovanie daňových únikov a nezrovnalostí. Počet kontrol s nálezom sa drží približne na rovnakej úrovni, v dôsledku čoho stúpa celková efektivita daňových kontrol. Kontrolóri už idú viac na istotu za problémovými subjektami.

Miroslava Vojteková – daňový poradca LeitnerLeitner: „Najviac sa daňové kontroly zameriavajú aj naďalej na oblasť DPH, pričom tvoria až 66% z celkového počtu kontrol. Z celkového počtu registrovaných subjektov (2) je 12% pravdepodobnosť daňovej kontroly zameranej na DPH raz za 5 rokov.“

O oblasť DPH sa zaujímajú aj zahraničné kontrolné orgány. V roku 2018 sa v rámci medzinárodnej výmeny informácií až 85% (3) dožiadaní týkalo práve oblasti DPH.

Druhou najviac kontrolovanou daňou je daň z príjmov právnických osôb. Pri 322 tisíc (4) registrovaných právnických osôb je 2% pravdepodobnosť, že subjektu príde raz za 5 rokov daňová kontrola na daň z príjmov. Daňové kontroly na závislú činnosť, transferové ceny alebo daň z motorových vozidiel sú zanedbateľné. Ročne ich počet nie je viac ako 50.

Miroslava Vojteková – daňový poradca LeitnerLeitner: „Z našej skúsenosti sa však aktuálne Finančná správa zameriava na preverovanie v oblasti transferových cien. Podnikateľom preto odporúčame, aby si dali vopred do poriadku transakcie medzi prepojenými subjektami.“

Nedodržiavanie legislatívy v oblasti daní môže mať v mnohých prípadoch dopad na celý obrat spoločnosti a vie byť preto likvidačné.

Legenda:

(1) Údaj podľa FRSRVýročná správa 2018
(2) Údaj podľa FRSR Výročná správa 2018
(3) Na základe údajov podľa FRSR Výročná správa 2018
(4) Údaj podľa FRSR Výročná správa 2018


O spoločnosti

LeitnerLeitner je poradenská spoločnosť s 25 ročnou históriou v SR. Spoločne s 50-členným tímom radia Anna Fábryová, Roman Ponc a Peter Szabó malým a stredným firmám, rodinným podnikom, národným a medzinárodným koncernom, jednotlivcom ale aj začínajúcim podnikateľom. Naši odborníci prinášajú riešenia z oblastí daňového poradenstva, auditu, finančných, účtovných a mzdových služieb.

Mnohí naši daňoví poradcovia a audítori prednášajú na univerzitách, publikujú a podieľajú sa na príprave nových zákonov. Skupina LeitnerLeitner je jednou z vedúcich spoločností v oblasti daňového poradenstva a audítorských služieb v regióne CEE/SEE. V rámci LeitnerLeitner máme za sebou podporu 770 zamestnancov skupiny ako aj našich kooperačných partnerov z celého sveta.

Kontakt: LeitnerLeitner.sk