eKasaFinančná správaPodnikanie xa Publikované 16. septembra 2022 zobraziť celý profil

V Google play nebude k dispozícii pre nových užívateľov od 1. októbra 2022, úplne odstavená z prevádzky bude k 17. októbru 2022. Finančná správa spustila novú bezplatnú aplikáciu pre evidenciu tržieb VRP 2 od 1. júla tohto roka. Už budúci mesiac definitívne nahradí doterajšiu aplikáciu Pokladnica.

Finančná správa pracuje na tom, aby informačné systémy vlastnila, čo jej do budúcnosti umožňuje uskutočňovať efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov. Nová aplikácia VRP 2 je vo vlastníctve štátu a preto jej prevádzkovanie a rozvoj do budúcnosti nie sú závislé od externých dodávateľov ako tomu bolo v prípade aplikácie Pokladnica.

Systém si dokážu obsluhovať sami

Vďaka tomu sú prevádzka a rozvoj mnohonásobne lacnejšie. Okrem toho výhodou pre štát a daňových poplatníkov je, že finančná správa dokáže uskutočňovať potrebné úpravy VRP 2 internými kapacitami bez toho, aby za to platila dodávateľovi a dokáže rýchlejšie reagovať na podnety verejnosti na vylepšenie. Aj z tohto dôvodu finančná správa odporúča podnikateľom, aby čo najskôr začali využívať novú aplikáciu VRP 2.

Nemusia sa pritom obávať straty komfortu. Finančná správa už viac ako dva mesiace neustále pracuje na vylepšeniach VRP 2 a zapracováva pripomienky verejnosti. Pridala napríklad možnosť ručného párovania mobilnej tlačiarne (Android verzia), podporu pre tmavý režim, zmenil sa spôsob párovania zariadenia biometriou a PIN kódom, upravilo sa pridanie položky pri vrátení tovaru a oprave pri nulovej sadzbe DPH. Pribudli aj grafické vylepšenia, či nové podporované mobilné tlačiarne alebo tlač do 58 a 80 mm PDF formátu.

Chcú zaviesť podporu pre mobilné tlačiarne

Počas septembra plánuje finančná správa pridať priamu podporu pre ďalšie mobilné tlačiarne. V tejto súvislosti finančná správa odporúča, aby podnikatelia používali zariadenia s verziou Android 5 a vyššie a vhodné je, aby si skontrolovali aj funkčnosť tlačového riešenia. Ďalej odporúčajú podnikateľom používať tlačiarne priamo podporované VRP 2, ktorých funkčnosť finančná spáva garantuje. V prípade použitia inej tlačiarne si môžu predajcovia, distribútori, alebo servisní technici tlačového riešenia účtovať servisné poplatky, čo však finančná správa nevie ovplyvniť.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Pozor na stratu hesla

V súvislosti s prihlasovaním do novej aplikácie VRP 2 finančná správa tiež upozorňuje na prípadnú stratu alebo zabudnutie hesla, nakoľko neexistuje možnosť obnovy. Len v takýchto prípadoch musí podnikateľ požiadať finančnú správu o pridelenie nového kódu pokladnice prostredníctvom formuláru „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. Podnikatelia podávajú žiadosť cez Portál finančnej správy (PFS).

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia