EkonomikaFinančná správaPodujatiaSlovensko xa Publikované 5. júna 2020 zobraziť celý profil

Finančná správa, v snahe pomôcť svojim klientom v čase koronakrízy, opäť spúšťa bezplatné školenia. Školenia sú špecificky zamerané na firmy a na zmeny, ktoré sa ich týkajú v čase pandémie. V júni naplánovala zatiaľ šesť termínov v troch mestách na Slovensku. 

Finančná správa pomáha svojim klientom

V troch mestách na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica a Košice) zorganizuje ešte v priebehu júna bezplatné školenia na tému daň z príjmov právnických osôb a pandémia. Školenie sa bude v každom meste konať v predpoludňajších aj popoludňajších hodinách.

Štvorhodinové bezplatné školenie je určené pre zástupcov právnických osôb a všetkých, ktorí sa potrebujú orientovať v problematike dane z príjmov právnických osôb počas obdobia pandémie. Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom školenia prehľad o mimoriadnych opatreniach a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov právnických osôb v súvislosti s pandémiou.

Účastníkom školenia odborní školitelia priamo z finančnej správy vysvetlia vybrané ustanovenia zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktoré boli novelizované práve pre pandémiu koronavírusu.

Školenie sa bude venovať najmä témam ako registračná a oznamovacia povinnosť, lehoty na podanie daňového priznania a preplatky na dani, odpočet straty, preddavky a podiel zaplatenej dane, zrážková daň vrátane „farmafiriem“ a účtovníctvo.

Podrobnejšie informácie k školeniam:

Bratislava, Akadémia FS, Trnavská cesta 100, Bratislava – 18. jún 2020

Banská Bystrica, Colný úrad, Partizánska cesta 17, Banská Bystrica – 23. jún 2020

Košice, Daňový úrad, Železničná 1, Košice – 24. jún 2020

Prihlášku a ďalšie informácie nájdete na portáli finančnej správy alebo na stránke www.skolenia.sk

zdroj: FS SR