DaneFinančná správaÚčtovníctvo xa Publikované 21. decembra 2021 zobraziť celý profil

V oblasti boja s daňovými únikmi sú pre finančnú správu kontrolné výkazy k dani z pridanej hodnoty (KV DPH) dôležitým nástrojom. Svedčí o tom aj fakt, že ročne Finančné riaditeľstvo SR vybaví približne 7000 žiadostí v súvislosti s údajmi z KV DPH, ktoré pomáhajú nielen daňovým úradom ale aj orgánom činným v trestnom konaní preverovať možné porušenie zákona. Všetky dôležité aktualizované údaje ku KV DPH nájde verejnosť na OpenData portáli finančnej správy.

Kontrolné výkazy poskytujú finančnej správe od roku 2014 významný zdroj informácií o transakciách medzi platiteľmi DPH. Tieto údaje sú automatizovane spracúvané, čo umožňuje vyhodnotiť správnosť veľkého objemu údajov s cieľom identifikovať nezrovnalosti. Analytická činnosť nad údajmi z kontrolných výkazov je zameraná na identifikáciu rizika neoprávneného uplatnenia odpočítania DPH, nepriznania DPH, ale aj prepojenia transakcií do rizikových schém.

Ročne sú vybavené tisíce žiadosti

Všetky dôležité údaje ku KV DPH sú v súčasnosti dostupné na transparentom OpenData portáli finančnej správy a boli aktualizované k piatku 17. decembra. Ročne vybaví Finančné riaditeľstvo SR približne 7000 žiadostí o údaje z KV DPH, pričom väčšinu (89 %) tvoria požiadavky daňových úradov súvisiace s kontrolnou činnosťou, 7,7 % tvoria požiadavky orgánov činných v trestnom konaní a v 3,3 % prípadov boli nápomocné Kriminálnemu úradu finančnej správy.

Najviac porušení je na strane maloobchodu a veľkoobchodu

Na základe analýzy DPH je mesačne začatých viac ako dvesto daňových kontrol a miestnych zisťovaní zameraných na DPH. Ako ďalej vyplýva zo zverejnených údajov, nálezy z kontrol začatých na základe analýzy KV DPH za posledné tri roky sú vo výške 279 miliónov eur. Z hľadiska sektorov bolo najviac porušení zákona  odhalených v sektore maloobchodu a veľkoobchodu. Finančná správa tiež zverejnila vývoj základov dane podľa jednotlivých oddielov kontrolných výkazov za obdobie od januára 2014 až po súčasnosť, ktoré poskytujú informácie o vývoji ekonomickej aktivity podnikateľských subjektov registrovaných na DPH.

Portál je v prevádzke od novembra

OpenData portál spustila finančná správa v novembri tohto roka s cieľom sprístupniť zadarmo občanom, či laickej a odbornej verejnosti všetky údaje, ktoré má k dispozícii. Dáta sú rozdelené do 8 tematických kategórií akými sú Finančná správa Výber daní a cla, Výkon správy daní, Výkon správy cla, Nedoplatky, Vymáhanie a exekúcie, Daňová kontrola, Poskytovanie informácií, Byť zdravý je výhra.  Na projekte pracovala finančná správa od začiatku tohto roka a na vytvorenie portálovej časti vynaložila 33.915 eura vrátane DPH.

Zdroj: Tlačová správa Finančnej správy / úprava redakcia

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov