EkonomikaFinancieÚčtovníctvo xa Publikované 12. apríla 2021 zobraziť celý profil

Európska komisia (EK) v pondelok navrhla oslobodiť od dane z pridanej hodnoty (DPH) tovar a služby, ktoré poskytuje eurokomisia a orgány či agentúry EÚ členským štátom a občanom v časoch krízy. 

Komisia pripomenula, že čerpá zo skúseností získaných počas pandémie nového koronavírusu

Počas pandémie sa ukázalo, že DPH účtovaná na niektoré transakcie je v konečnom dôsledku iba nákladovým faktorom pri obstarávaniach, ktorý zbytočne zaťažuje limitované rozpočty.

Nová iniciatíva EK maximalizuje efektívnosť finančných prostriedkov EÚ, ktoré sa vynakladajú vo verejnom záujme v reakcii na krízy, ako sú prírodné katastrofy a ohrozenia verejného zdravia. Vďaka tomuto návrhu sa posilnia aj orgány pre zvládanie katastrof a krízové riadenie na úrovni EÚ vrátane tých, ktoré fungujú v rámci zdravotnej únie EÚ, či mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.

Po zavedení nových opatrení EK a iné agentúry a orgány EÚ budú môcť dovážať a nakupovať tovar a služby bez DPH, ak sa tieto nákupy distribuujú ako súčasť reakcie na núdzovú situáciu v EÚ. Príjemcami môžu byť členské štáty alebo tretie strany, ako sú orgány alebo inštitúcie členských štátov (nemocnice, vnútroštátny zdravotnícky orgán alebo úrad pre reakciu na katastrofy). 

Článok pokračuje pod reklamou

Medzi tovary a služby, na ktoré sa navrhovaná výnimka vzťahuje, patria napríklad: diagnostické testy a testovací materiál a laboratórne vybavenie; osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, respirátory, rúška, plášte, dezinfekčné prostriedky a vybavenie; stany, kempingové postele, oblečenie a jedlo; pátracie a záchranné vybavenie, vrecia s pieskom, záchranné vesty a nafukovacie člny; antimikrobiálne látky a antibiotiká, antidotá proti chemickým hrozbám, výrobky na liečbu zranení z ožiarenia, antitoxíny, jódové tablety; výrobky z krvi alebo protilátky; zariadenia na meranie žiarenia; vývoj, výroba a obstarávanie potrebných výrobkov, výskumné a inovačné činnosti, tvorba strategických rezerv výrobkov, farmaceutické licencie, karanténne zariadenia, klinické skúšania a dezinfekcia priestorov.

Eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v tejto súvislosti povedal, že pandémia ochorenia COVID-19 EÚ naučila, že tieto druhy kríz majú ďalekosiahly vplyv na spoločnosť. „Rýchla a účinná reakcia má zásadný význam, a my by sme mali prichystať čo najlepšiu reakciu, aby sme sa pripravili na budúcnosť. Nový návrh pomôže Únii lepšie reagovať na krízy a núdzové situácie a povedie k maximalizácii finančného účinku núdzovej pomoci na úrovni EÚ v boji proti pandémii a pri podpore obnovy,“ vysvetlil komisár.

Legislatívny návrh, ktorým sa mení smernica o DPH, bude predložený Európskemu parlamentu na vyjadrenie a Rade EÚ na prijatie. Členské štáty majú do 30. apríla prijať a uverejniť zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

zdroj: TASR / úprava: redakcia