EkonomikaKoronavírus COVID-19Prieskumy a analýzySlovensko xa Publikované 19. decembra 2020 zobraziť celý profil

Slovensko má výrazne horšie predpoklady na ekonomické zotavenie po skončení pandémie než ostatné vyspelé krajiny. Problémom je okrem iného aj nízka úroveň digitálnych zručností a vysoká miera rizika zániku pracovných miest v dôsledku automatizácie.

Na základe špeciálnej edície správy o globálnej konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra (WEF) o tom tento týždeň informovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). 

Pandémia síce poznačila všetky krajiny sveta, no nie všetky utrpeli zásadné škody. Správa uvádza, že krajiny s vyspelými digitálnymi ekonomikami a digitálnymi zručnosťami, komplexnými sociálnymi sieťami a predchádzajúcimi skúsenosťami s epidémiami zvládli dosah pandémie na svoje ekonomiky a občanov najlepšie,“ upozornil výkonný riaditeľ PAS Peter Serina.

Mieru pripravenosti na rýchle zotavenie a ekonomickú transformáciu skúmalo WEF cez takzvané skóre pripravenosti v 11 sledovaných oblastiach. Z hodnotenia vyplýva, že žiadna zo skúmaných 37 krajín nie je komplexne pripravená. Ekonómovia WEF odhadujú, že desaťpercentné zlepšenie pripravenosti skúmaných krajín by im prinieslo dodatočný hospodársky rast v objeme 300 miliárd USD (244,98 miliardy eur).

Článok pokračuje pod reklamou

Slovensko v hodnotených parametroch príliš neuspelo

Z pohľadu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) je hodnotené v piatich parametroch ako druhá a v troch parametroch ako tretia a štvrtá krajina regiónu. Najlepší výsledok dosiahlo Slovensko v parametri Modernizovať infraštruktúru s cieľom uľahčiť a rozšíriť prístup k elektrine a IKT, kde skončilo na 10. mieste. Na 24. mieste rebríčka skončilo Slovensko v parametri Prehodnotiť pracovné zákony a sociálnu ochranu pre novú ekonomiku a nové potreby pracovníkov. 

Najhoršie, až na 36. mieste, krajina skončila v hodnotenom parametri Prehodnotiť rámec hospodárskej súťaže a protimonopolné pravidlá adekvátne potrebám štvrtej priemyselnej revolúcie a zabezpečiť prístup na lokálne a medzinárodné trhy.  

Zaujímavým zistením bola tiež najhoršia pozícia SR z hľadiska rizika rušenia pracovných miest z dôvodu nastupujúcej automatizácie

V ohrození by mohlo byť až 64 % pracovných miest, pričom 33 % označilo Svetové ekonomické fórum ako vysoko rizikové. Riešenie tohto problému sťažuje nízka digitálna gramotnosť krajiny. Dáta štúdie zároveň ukazujú, že riziko zániku pracovných miest je relatívne nízke v krajinách s vysokou mierou digitálnych zručností obyvateľov. Investície v tejto oblasti môžu pomôcť Slovensku zvládnuť transformáciu pracovného trhu a štruktúry ekonomiky.

Prepočet ku dňu publikovania článku: 1 EUR = 1,2246 USD

zdroj: TASR / úprava: redakcia