eKasaFinančná správaPodnikanie xa Publikované 12. apríla 2019 zobraziť celý profil

Podnikateľ – taxikár má podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice povinnosť na každom predajnom mieste (t.j. mieste, kde prijíma tržbu v hotovosti) evidovať tržbu. Do 30. júna 2019 v elektronickej registračnej pokladnici alebo virtuálnej registračnej pokladnici a od júla v systéme eKasa.

Taxikári na Slovensku s obľubou využívajú na evidenciu tržieb bezplatnú aplikáciu finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica (VPR). Ako sa prechod na systém eKasa týka ich ?

Taxikári a VRP

Taxikári momentálne môžu a od júla budú musieť na evidenciu tržieb využívať buď VRP alebo online registračnú pokladnicu (ORP) tak, ako ostatní podnikatelia. Väčšina taxikárov využíva už dnes pri evidencii tržieb VRP poskytovanú bezplatne finančnou správou. Finančná správa v tejto súvislosti upozorňuje, že taxikári, ktorí už teraz používajú VRP, môžu VRP plynule používať aj naďalej. Nemusia žiadať o žiadny nový kód pokladnice a ani žiadať o novú VRP.
Finančná správa však upozorňuje, že taxikári používajúci VRP, ktorí majú ako predajné miesto uvádzané „Prenosná pokladnica“, majú povinnosť nastaviť vo VRP umiestnenie polohy pokladnice. To sa nastavuje priamo v aplikácii VRP.

V mobilnej aplikácii VRP v hlavnom menu je potrebné kliknúť na umiestnenie pokladnice

Taxikár si následne vyberie z možností typov umiestnenia (GPS, Adresa, Iné) typ INÉ. Taxikár vyplní textový popis polohy, v ktorom uvedie evidenčné číslo vozidla. Následne klikne na potvrdiť. Po potvrdení mu systém zobrazí hlášku o úspešnom odoslaní polohy.


Ak si taxikár zmení vozidlo alebo bude VRP používať iný taxikár, je potrebné opätovne zmeniť vo VRP umiestnenie polohy VRP. Rovnaký postup platí aj v prípade, ak taxikár nebude využívať VRP, ale ORP. Aj v tomto prípade je potrebné nastaviť polohu umiestnenia ORP a zadať EVČ vozidla.


Taxikár, ktorý na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti používa ORP/VRP a vozidlo taxislužby je vybavené zabudovaným funkčným taxametrom, ktorý vyhotoví a vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom, nie je povinný vtlačiť pokladničný doklad z ORP/VRP, ale iba v ORP/VRP zaevidovať celkovú sumu platenej ceny.

zdroj: FS SR