Ako začať podnikaťPodnikanieZaujímavosti xa Publikované 25. novembra 2016 zobraziť celý profil

Začínajúce podnikateľky sa stretli po ôsmy krát, aby sa dozvedeli o výhodách plánovania a zodpovedného hospodárenia firmy, ešte pred samotným začiatkom podnikania.

Rasťo Blažej zo Slovenskej sporiteľne sa na raňajkách venoval téme cash  flow z troch rôznych uhlov – z pohľadu prevádzky, investícií a finančných aktivít. Každý podnikateľ by mal mať prehľad, aké príjmy jeho podnikateľská činnosť  generuje a aké výdaje s ňou súvisia.
Pri plánovaní cash flow by nemal zabúdať na rozvoj podnikania, a teda na nákup alebo zhodnotenie majetku a tiež na finančné aktivity svojej firmy (napríklad pôžičky, dividendy a kapitál).

Začínajúce podnikateľky sa dozvedeli, že cash flow je treba plánovať podľa reálnych očakávaní. Nie je potrebné ho stavať úplne do detailov, ale tak, aby sa podnikatelia vyznali v tom, na čo reálne financie odchádzajú a aké má tržby. Potreba plánovania je individuálna – v začiatkoch niekomu pomôže robiť si cash flow na dennej, prípadne týždennej báze a kontrolovať predpoklad s reálnymi výsledkami v daný deň alebo týždeň. Na riadenie hotovosti by však nemali zabúdať ani skúsení podnikatelia, pretože je dôležitou súčasťou zdravia firmy.

Neskôr sa Rasťo Blažej s účastníčkami raňajok venoval aj potrebe plánovania zásob. Tie by mali byť optimalizované podľa:

  • ceny obstarania (pri jej kalkulácii treba zvážiť možnosť množstevných zliav a nezabúdať na cenu dopravy a čas potrebný na doručenie zásob),
  • rýchlosti predaja (tu treba zvážiť, koľko je podnikateľ schopný predať, ako dlho sa tovar vyrába a ako dlho trvá dodávka tovaru),
  • ceny peňazí viazaných v zásobách.

Tiež sa na stretnutí zamerali na pohľadávky a záväzky, pretože podnikatelia nesmú zabúdať myslieť na to, ako dlho trvá, kým financie z predaja prídu reálne na účet. Začínajúcim podnikateľkám radil, aby preverovali odberateľov a mysleli aj na neplatičov a zároveň do úvahy brali aj splatnosť vlastných záväzkov.

Začínajúce podnikateľky s lektorom riešili aj veľmi konkrétne otázky prepojené s ich podnikaním. Napríklad cenotvorbu, pretože veľa začínajúcich podnikateľov si do svojich nákladov nezapočítava čas, ktorý strávi napríklad pri vyrábaní produktov a ich cenu odvodzuje iba od materiálu na ich výrobu, ku ktorej pridá odhadom maržu. Pri tvorbe cien netreba zabúdať na testovanie trhu a spoznávanie konkurencie a na započítanie všetkých súvisiacich nákladov.

Keďže niektoré začínajúce podnikateľky už sú v situácii, kedy prestávajú zvládať dopyt po svojich produktoch a službách, diskutovali s lektorom aj o tom, ako a kedy sa rozhodnúť, či niekoho ďalšieho zamestnať, prípadne využiť externé služby.

Sériu stretnutí zavŕšia posledné raňajky v Trnave. Venovať sa na nich budeme tomu, kde majú začínajúce podnikateľky hľadať potenciálnych kupujúcich pre svoje produkty a služby. Účastníčky programu budú môcť vyhrať jeden z troch vlogov, ktoré o nich a ich podnikaní nakrútime v spolupráci s internetovým portálom StartItUp. Viac o súťaži sa dozviete na www.slsp.sk/podnikavezeny (prihlasovanie bolo uzavreté 30. septembra 2016).

Podujatie organizuje Slovenská sporiteľná v rámci Programu pre začínajúcich podnikateľov. Podporuje prostredníctvom neho ľudí, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Okrem riešenia financovania umožňuje záujemcom získať kontakty na potenciálnych partnerov a rady od skúsenejších.

Ôsme stretnutie účastníčky ohodnotili nasledovne:

Finančné zdravie nemusí znamenať len zdravú firmu, k tomu treba viac. Treba zarátať aj vlastný čas venovaný podnikaniu a oceniť si vlastnú prácu. Návratnosť, respektíve ziskovosť sa nedá merať len cez čísla, dôležitý je aj motív podnikania – prečo podnikáme a aké máme vlastné očakávania.

Diana Rusnaková / kurzy šitia / Bratislavský kraj

Dostatočne konkrétne som sa dozvedela, na ktoré oblasti si mám dávať pozor a sledovať ich. Že cenotvorba je nevyhnutná a treba si do nej zarátať aj svoj čas. Kontrola stavu je dôležitá pre plánovanie aktivít vedúcich k finančnému zdraviu podniku.

Dominika Podolanová / výroba a predaj vakov na chrbát z recyklovaných látok/ Bratislavský kraj

Nový pohľad na cenotvorbu – môj čas. Nakopnutie a motiváciu do ďalších krokov v podnikaní. Pohľad na firmu z finančného hľadiska.

Mária Lomnická / ergonomické poradenstvo, balančné podložky Tancúchy / Banskobystrický kraj

Najdôležitejšia vec pre mňa bola, aby som nezabúdala zarátavať aj moju prácu do ceny.

Eva Ščepková / LINK CoWorking Banská Bystrica / Banskobystrický kraj