PhDr. Zuzana Nemcová

Poskytujem komplexné účtovnícke služby prevažne pre malých a stredných podnikateľov. Po ukončení štúdia na vysokej škole som pracovala ako účtovníčka aj v slovenskej, aj v medzinárodnej spoločnosti. Za veľkú výhodu považujem svoju pracovnú skúsenosť na daňovom úrade, kde som ako správca dane z príjmov právnických osôb mala možnosť stretnúť sa s problémami slovenských podnikateľov z "druhej" strany. Rada sledujem zmeny v účtovnej a daňovej oblasti. Kontakt: 0918 410 181, www.uctovnictvo-nemcova.sk, uctovnictvo.nemcova@gmail.com.

Daň z motorových vozidiel
4. februára 2021

Daň z motorových vozidiel (DzMV) za zdaňovacie obdobie 2020 (návod)

Každá osoba, ktorá používa automobil na podnikanie, je povinná platiť daň z motorových vozidiel (DzMV). Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 je 31. marec 2021. Ide o výnimočne predĺženú lehotu na podanie daňového priznania s ohľadom na stále aktuálnu pandémiu COVID-19. Finančná správa uviedla informáciu, že predvyplnené tlačivá nebudú k dispozícii ako tomu …

Daň z motorových vozidiel (DzMV) za zdaňovacie obdobie 2020 (návod) Čítajte viac »

daňové priznanie Zmeny v zdaňovaní príjmov v roku 2020
13. januára 2021

DAŇOVÉ PRIZNANIE: Zmeny v zdaňovaní príjmov v roku 2020

Blíži sa termín na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2020 a ako každý rok, tak aj v predchádzajúcom roku bolo prijatých množstvo legislatívnych zmien. Niektoré zmeny sa budú týkať iba úzkeho okruhu daňovníkov, no niektoré budú mať vplyv na všetkých. Daňové priznanie Fyzické osoby Fyzické osoby môžu podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej …

DAŇOVÉ PRIZNANIE: Zmeny v zdaňovaní príjmov v roku 2020 Čítajte viac »

vystavenie faktúry
7. januára 2021

Vystavenie faktúry: Je to moja povinnosť, aj keď nevediem účtovníctvo?

Ak podnikáte na území Slovenska a ste zároveň platiteľ DPH, odpoveď na otázku z nadpisu je jednoznačná – áno, vystavenie faktúry je povinné. Nezáleží pri tom, akú formu podnikania ste si zvolili, ani v akej sústave účtovníctva účtujete. Dokonca nemusíte ani viesť žiadne účtovníctvo. Aké povinnosti vyplývajú podnikateľom v súvislosti s vystavovaním daňových dokladov? Čo je to faktúra V úvode je …

Vystavenie faktúry: Je to moja povinnosť, aj keď nevediem účtovníctvo? Čítajte viac »

2. novembra 2020

Mikro účtovná jednotka a jej výhody

Zákon o účtovníctve považuje za účtovnú jednotku právnickú osobu so sídlom na území SR, zahraničnú osobu podnikajúcu na území SR alebo vykonávajúcu inú činnosť na území SR a fyzickú osobu podnikajúcu alebo vykonávajúcu inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Ide napr. o obchodné spoločnosti, družstvá, pozemkové spoločenstvá, nadácie, neziskové organizácie, obce, vyššie územné celky, občianske združenia, …

Mikro účtovná jednotka a jej výhody Čítajte viac »