Ing. Mgr. Tomáš Vradian

Vo svojej praxi sa zameriava na optimalizáciu plánovacích procesov a zlepšovanie vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. Pôsobí ako partner v spoločnosti Simplicityconsulting s.r.o., ktorá sa zaoberá riadením zásob dodávateľského reťazca a zvyšovaním výkonnosti organizácií, prostredníctvom implementácie myšlienok a nástrojov Teórie obmedzení. Kontakt: www.simplicityconsulting.sk