Peter Pašek

Peter Pašek | Partner a Managing Director | Peter je certifikovaným daňovým poradcom a partnerom slovenskej pobočky Accace. Peter vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v odbore manažment. Špecializuje sa na lokálne dane, transakčné poradenstvo a medzinárodné daňové plánovanie. Peter začal svoju kariéru v Accace v roku 2006 na pozícii Senior Tax Consultant a postupne pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách. Vďaka svojmu širokému odbornému záberu a profesionálnemu prístupu sa veľmi rýchlo stal jedným z kľúčových členov slovenského daňového tímu a v roku 2009 prevzal zodpovednosť za riadenie rozrastajúceho sa tímu oddelenia Advisory. Peter sa významne zaslúžil o posilnenie pozície Accace na slovenskom trhu a po 7-ročnom pôsobení v spoločnosti prevzal v roku 2013 pozíciu Managing Director a v roku 2016 sa stal partnerom. Momentálne je Peter zodpovedný za riadenie najväčšej pobočky v rámci skupiny Accace, ktorá zamestnáva na Slovensku viac ako 100 odborníkov.

Príspevky prvej pomoci 4B z pohľadu daní (jednoosobové s.r.o.)
5. marca 2021

Príspevky prvej pomoci 4B z pohľadu daní (jednoosobové s.r.o.), píše Peter Pašek

S účinnosťou od 01.01.2021 sa u daňovníka, ktorý je PO, ustanovilo nové oslobodenie od dane z príjmov PO, a to podľa § 13 ods. 2 písm. k) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“), podľa ktorého sa oslobodzujú napr. plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) Zákona o …

Príspevky prvej pomoci 4B z pohľadu daní (jednoosobové s.r.o.), píše Peter Pašek Čítajte viac »

Nariadenie o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a sankcií
24. februára 2021

Peter Pašek: Nariadenie o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a sankcií

Vláda SR dnes 24.02.2021 schválila Nariadenie o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie za nezaplatenie alebo neodvedenie dane, rozdielu dane alebo preddavku na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020, v zákonom stanovenej lehote a výške, pokiaľ ich daňový subjekt zaplatí alebo odvedie najneskôr do …

Peter Pašek: Nariadenie o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a sankcií Čítajte viac »