Peter Pašek

Peter Pašek | Partner a Managing Director | Peter je certifikovaným daňovým poradcom a partnerom slovenskej pobočky Accace. Peter vyštudoval Ekonomickú Univerzitu v odbore manažment. Špecializuje sa na lokálne dane, transakčné poradenstvo a medzinárodné daňové plánovanie. Peter začal svoju kariéru v Accace v roku 2006 na pozícii Senior Tax Consultant a postupne pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách. Vďaka svojmu širokému odbornému záberu a profesionálnemu prístupu sa veľmi rýchlo stal jedným z kľúčových členov slovenského daňového tímu a v roku 2009 prevzal zodpovednosť za riadenie rozrastajúceho sa tímu oddelenia Advisory. Peter sa významne zaslúžil o posilnenie pozície Accace na slovenskom trhu a po 7-ročnom pôsobení v spoločnosti prevzal v roku 2013 pozíciu Managing Director a v roku 2016 sa stal partnerom. Momentálne je Peter zodpovedný za riadenie najväčšej pobočky v rámci skupiny Accace, ktorá zamestnáva na Slovensku viac ako 100 odborníkov.