EkonomikaFinančný manažmentPrieskumy a analýzy xa Publikované 7. januára 2019 zobraziť celý profil

Každá štvrtá firma v Európe si myslí, že sa platobné správanie jej zákazníkov v najbližších rokoch zlepší. Je to viac ako vlani, pričom o niečo optimistickejšie sú firmy vo východnej časti Európy, vrátane Slovenska. Ukazuje to reprezentatívna štúdia spoločnosti EOS KSI „European Payment Practices 2018“.

Keď sa spoločností v Európe pýtali, ako sa podľa nich vyvinie platobné správanie ich zákazníkov v najbližších dvoch rokoch, 24 percent predpovedalo zlepšenie. V roku 2017 to bolo o niečo menej, 23 percent.

Výrazne klesol aj počet úplných pesimistov – kým podľa aktuálnej štúdie očakáva zhoršenie pri platení 13 percent firiem, rok predtým to bolo 18 percent. Vo všetkých sledovaných krajinách majú prevahu tie spoločnosti, ktoré očakávajú zlepšenie. Výnimkou je jedine Nemecko, tento aj minulý rok bolo v krajine dvoj až trojnásobne viac firiem, ktoré predpovedali zhoršenie oproti tým, čo veria v zlepšenie.

Celkovo majú pozitívnejší pohľad na budúcnosť firmy vo východnej časti Európy

„Môže to byť spôsobené tým, že firmy na západe majú už dnes lepšie výsledky vo viacerých ukazovateľoch – zákazníci a obchodní partneri im platia viac faktúr načas, majú menej zlyhaných platieb a fungujú u nich kratšie splatnosti, vďaka čomu pri podnikaní nepodstupujú také veľké riziko,“ upozorňuje Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, ktorá sa zaoberá manažmentom pohľadávok.

Zároveň pripomína, že optimizmus vidieť aj na Slovensku. „Do našej štúdie sme zapojili aj 200 firiem zo Slovenska, pričom 29 percent ráta do budúcnosti s lepšou platobnou disciplínou svojich partnerov. V roku 2017, na rovnako početnej vzorke, to bolo 27 percent firiem,“ uzatvára Šoltes.
Reprezentatívna EOS štúdia „European Payment Practices“ sa uskutočnila už jedenástykrát. Na jar 2018 nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3400 odborníkov zo 17 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska.


O prieskume „European Payment Practices“:

Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť.

Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2018 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti. Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3 400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur  s počtom zamestnancov 180.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.

O spoločnosti EOS Group:

Spoločnosť EOS Group je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S počtom zamestnancov viac ako 8 000 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom viac ako 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska.

V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností EOS Group ponúka svojim zákazníkom služby vo viac než 180 krajinách na všetkých kontinentoch. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce.

Viac informácií nájdete na: www.eos-solutions.com.