zákon o dani z príjmov

5. júna 2020

Finančná správa: Firmám a podnikateľom ponúkame v čase koronakrízy bezplatné školenia. Vyberte si z týchto termínov

Finančná správa, v snahe pomôcť svojim klientom v čase koronakrízy, opäť spúšťa bezplatné školenia. Školenia sú špecificky zamerané na firmy a na zmeny, ktoré sa ich týkajú v čase pandémie. V júni naplánovala zatiaľ šesť termínov v troch mestách na Slovensku.  Finančná správa pomáha svojim klientom V troch mestách na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica a Košice) zorganizuje ešte v priebehu júna bezplatné školenia na …

Finančná správa: Firmám a podnikateľom ponúkame v čase koronakrízy bezplatné školenia. Vyberte si z týchto termínov Čítajte viac »

3. júna 2020

Finančná správa: Daňovníci na neplatení preddavkov ušetrili už 13 mil. eur. Za máj to bolo viac ako 430 ďanových subjektov

Finančná správa aj počas koronakrízy vychádza daňovníkom čo najviac v ústrety, preto na tému preddavkov rozposlala informačný softwarning. V ňom upozorňuje na potenciálne životné situácie a poskytuje odporúčania klientom, ako majú konať. Upozorňuje napríklad na možnosť neplatiť preddavky vôbec. Túto možnosť využilo zatiaľ za mesiac máj viac ako 430 daňových subjektov, ktorí ušetrili viac ako 13 mil. eur.  …

Finančná správa: Daňovníci na neplatení preddavkov ušetrili už 13 mil. eur. Za máj to bolo viac ako 430 ďanových subjektov Čítajte viac »

26. septembra 2019

Elektronizácia bude možná už aj v oblasti mzdovej agendy

Firmy a zamestnanci si môžu zjednodušiť svoju mzdovú agendu. Novela zákona o dani z príjmov umožňuje zasielať niektoré druhy potvrdení už aj elektronicky – emailom. Nová možnosť bude k dispozícii od januára 2020. V aktuálnej novele zákona o dani z príjmov nás čaká hneď niekoľko zmien smerom k elektronizácii mzdovej agendy. Roman Ponc – daňový poradca LeitnerLeitner: „Novela zavádza pre zamestnávateľa …

Elektronizácia bude možná už aj v oblasti mzdovej agendy Čítajte viac »

6. mája 2019

Stavebné lešenie a jeho (ne)zaradenie do dlhodobého majetku. #účtovnícky seriál 3

Pri posudzovaní obstarania lešenia budeme vychádzať z týchto ustanovení : Podľa § 22 ods. 2  písm. a) Zákona o dani z príjmov, hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú : a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí – samostatné hnuteľné veci sú charakteristické tým, že ide vždy len o také hnuteľné veci , ktoré súčasne musia spĺňať všetky …

Stavebné lešenie a jeho (ne)zaradenie do dlhodobého majetku. #účtovnícky seriál 3 Čítajte viac »

21. marca 2019

Inventarizácia a účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve fyzických osôb za rok 2018

Účtovná závierka v jednoduchom účtovnícte Účtovná závierka sa zostavuje na podklade uzatvorených účtovných kníh a vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Účtovná jednotka vykonávajúca svoju činnosť bez prerušenia uzatvára účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia. K rovnakému dňu preukazuje aj stav svojho majetku a záväzkov. Inventarizácia Inventarizácia sa vykonáva podľa § 6 ods. …

Inventarizácia a účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve fyzických osôb za rok 2018 Čítajte viac »

7. marca 2019

Čo prinesie nový zákon o dani z príjmov?

Ministerstvo financií pripravuje nový zákon o dani z príjmov, ktorý by mal platiť od 1. januára 2020. Takto nastavenú účinnosť považujeme za nevhodnú. Zamýšľaný obsah nového zákona je otázny. Napriek tomu, že zákon by mal platiť už onedlho, nie sú známe ciele nového zákona, chýba verejná diskusia s odborníkmi, či akademikmi. Čo prinesie nový zákon o dani z príjmov …

Čo prinesie nový zákon o dani z príjmov? Čítajte viac »

13. februára 2019

Príjem zo závislej činnosti – požiadanie o zúčtovanie dane

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2018 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti,  môže najneskôr do 15. februára 2019 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 1. apríla 2019, ak jeho …

Príjem zo závislej činnosti – požiadanie o zúčtovanie dane Čítajte viac »

4. februára 2019

Ing. Emil Burák, PhD.: DAŇOVÉ VYSPORIADANIE v roku 2019 – užitočné rady I.

Tohtoročná hlavná daňová sezóna sa blíži, pričom vrcholiť bude v marci 2019. Vysporiadanie daní patrilo, patrí a bude patriť vždy k hlavným míľnikom podnikov a firiem v biznise – podobne ako ročná účtovná závierka, deľba zisku, atď. Ambíciou tohto textu je pripomenúť a podčiarknuť niektoré rady na osvieženie pamäti daňovým subjektom. Desatoro najdôležitejších daňových rad k podaniu priznania O tejto téme píše a bude …

Ing. Emil Burák, PhD.: DAŇOVÉ VYSPORIADANIE v roku 2019 – užitočné rady I. Čítajte viac »

18. novembra 2018

Ing. Renáta Bačová: Transferové oceňovanie – čo to je a koho sa to týka? V kocke

Transferové oceňovanie (postup stanovenia cien pri transakciách) je pojem, ktorý sa vyskytuje čoraz častejšie. V nedávnej minulosti sa týkal iba zahraničných závislých osôb, v súčasnosti sa vzťahuje aj na tuzemské závislé osoby a jeho pôsobnosť sa rozšírila aj na ďalšie vzťahy. Zároveň však platí, že transferové oceňovanie sa nevzťahuje na všetky transakcie a všetky daňové …

Ing. Renáta Bačová: Transferové oceňovanie – čo to je a koho sa to týka? V kocke Čítajte viac »