5. septembra 2018

Sociálna poisťovňa informuje: Študenti na odbornej praxi sa na poistenie neprihlasujú

Zamestnávateľ, u ktorého praxujú žiaci stredných a študenti vysokých škôl, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. To znamená, že praxujúcich žiakov a študentov neprihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ani za nich neodvádza poistné na sociálne poistenie. Skutočnosť, že žiak alebo študent má počas výkonu praxe nárok na odmenu, nie je …

Sociálna poisťovňa informuje: Študenti na odbornej praxi sa na poistenie neprihlasujú Čítajte viac »