Podnikateľské misie na Slovensku a v zahraničí

26. júla 2018

Národný projekt "Podpora internacionalizácie MSP" má za sebou ďalší úspešný polrok

Národný projekt „Podpora internacionalizácie MSP“, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, sme úspešne spustili v septembri minulého roka. Aktuálne má za sebou ďalší polrok a niekoľko úspešných aktivít na podporu slovenských MSP na zahraničných trhoch. V rámci I. polroku 2018 sme boli súčasťou piatich zahraničných veľtrhov a výstav, troch podnikateľských misií v zahraničí, jednej podnikateľskej misie …

Národný projekt "Podpora internacionalizácie MSP" má za sebou ďalší úspešný polrok Čítajte viac »

11. apríla 2018

NOVÉ MOŽNOSTI PODPORY EXPORTNÉHO POTENCIÁLU SLOVENSKÝCH MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) zahájila v septembri 2017 implementáciu národného projektu „Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov“. Slovenským malým a stredným podnikom sa tak naskytuje väčšia šanca presadiť sa na medzinárodnom trhu a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. Národný projekt sa bude realizovať v rokoch 2017 – 2023 Projekt …

NOVÉ MOŽNOSTI PODPORY EXPORTNÉHO POTENCIÁLU SLOVENSKÝCH MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV Čítajte viac »