18. júla 2018

Zúčtovanie plomb v zmysle zákona o elektronickej registračnej pokladnice (ERP)

V zmysle zákona č. 278/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmene v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2018 sú servisné organizácie povinné vykonať zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb za 1. polrok 2018 na colnom úrade. Ide o plomby na elektronické registračné …

Zúčtovanie plomb v zmysle zákona o elektronickej registračnej pokladnice (ERP) Čítajte viac »