odvodová úľava

4. septembra 2019

Pracujúci dôchodca-živnostník nemá automaticky odvodovú úľavu, platí to len pre vybrané dohody

Dôchodca, ktorý má status živnostníka alebo inej samostatne zárobkovej osoby (SZČO) a po priznaní dôchodku vykonáva zárobkovú činnosť len ako SZČO, nemá možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného pri príjme do 200 eur. Táto odvodová úľava sa zo zákona vzťahuje výlučne na prácu dôchodcov na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce …

Pracujúci dôchodca-živnostník nemá automaticky odvodovú úľavu, platí to len pre vybrané dohody Čítajte viac »

30. januára 2018

Sociálna poisťovňa informuje: Odvodová úľava – hraničná suma príjmu pre rok 2018

Sociálna poisťovňa dáva do pozornosti zamestnávateľom, že aj v roku 2018 si môžu pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných občanov v riadnom pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere uplatniť odvodovú úľavu. Pri uplatňovaní odvodovej úľavy musí ísť o zamestnanie dlhodobo nezamestnanej osoby Pričom vznik pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru je dôvodom na vyradenie takejto osoby z evidencie …

Sociálna poisťovňa informuje: Odvodová úľava – hraničná suma príjmu pre rok 2018 Čítajte viac »