14. januára 2019

NOVÁ povinnosť zamestnávateľa NAHLASOVAŤ VOLNÉ PRACOVNÉ MIESTA. Pri nesplnení pokuta do výšky 300 eur

Odo dňa 01. januára 2019 sú zamestnávatelia povinní v prípade, ak majú voľné pracovné miesto, dané pracovné miesto nahlásiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. K zavedeniu tejto povinnosti došlo údajne za účelom jednoduchšej identifikácie zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. V danej súvislosti je potrebné zdôrazniť, že novela zákona o službách zamestnanosti (konkrétne §62, odsek 6), ktorou sa predmetná povinnosť zavádza do právneho …

NOVÁ povinnosť zamestnávateľa NAHLASOVAŤ VOLNÉ PRACOVNÉ MIESTA. Pri nesplnení pokuta do výšky 300 eur Čítajte viac »