GDPR a zodpovedná osoba

Spracuvanie fotografii zamestnancov z pohladu GDPR
6. augusta 2018

JUDr. Zuzana Niederlandová: Spracúvanie fotografií zamestnancov z pohľadu GDPR

S účinnosťou nového Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej aj „GDPR“) vzniklo pomerne veľa otázok týkajúcich sa pojmov používaných v GDPR a postupov jeho uplatňovania. V tomto článku sa zameriame …

JUDr. Zuzana Niederlandová: Spracúvanie fotografií zamestnancov z pohľadu GDPR Čítajte viac »

24. mája 2018

Odborník radí: Ako správne vypracovať podmienky ochrany osobných údajov alebo ako je to s tou informačnou povinnosťou podľa GDPR?

Momentálne asi najaktuálnejšiu tému týchto dní, akou je GDPR, nie je potrebné bližšie predstavovať. Lustrovaním, vyhľadávaním a študovaním ste sa už určite odborne priblížili k pojmom, akými sú osobné údaje, zodpovedná osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a pod. Ako to je však s tou zásadou transparentnosti spracúvania osobných údajov, ktorá sa tak vehementne spomína v novom Nariadení z dielne EÚ? K témam …

Odborník radí: Ako správne vypracovať podmienky ochrany osobných údajov alebo ako je to s tou informačnou povinnosťou podľa GDPR? Čítajte viac »

19. mája 2018

Úrad na ochranu osobných údajov: Oznámenie kontaktných údajov určenej zodpovednej osoby

Dňa 25. mája 2018 sa začína uplatňovať nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie (EÚ) 2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. Čl. 37 nariadenia a § 44 zákona upravujú podmienky, kedy sú prevádzkovatelia a sprostredkovatelia povinní určiť zodpovednú osobu. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný podľa čl. 37 ods. 7 nariadenia a § …

Úrad na ochranu osobných údajov: Oznámenie kontaktných údajov určenej zodpovednej osoby Čítajte viac »