ako zrušiť živnosť

13. júla 2018

Miroslav Gandžala: Zrušenie živnosti, ukončenie podnikania. Viete aké máte povinnosti?

Hoci už nepodnikáte, neminie vás povinnosť podať daňové priznanie. A požiadať o zrušenie registrácie. Viete aké povinnosti si musí splniť živnostník, ktorý sa rozhodne ukončiť živnosť a voči komu? JKM (jednotné kontaktné miesto) – Odbor živnostenského podnikania V prvom rade zrušenie živnosti živnostník oznamuje osobne na miestne príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania (na JKM – …

Miroslav Gandžala: Zrušenie živnosti, ukončenie podnikania. Viete aké máte povinnosti? Čítajte viac »

13. júla 2018

Ako zrušiť alebo pozastaviť živnosť + aké sú povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Kým pri ukončení živnosti nie je SZČO povinná túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni, pretože jej povinné poistenie zaniká dňom, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti, pri pozastavení činnosti isté povinnosti má. Ak SZČO pozastaví prevádzkovanie živnosti alebo výkon činnosti SZČO je povinná oznámiť tento fakt príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (v ktorej …

Ako zrušiť alebo pozastaviť živnosť + aké sú povinnosti voči Sociálnej poisťovni? Čítajte viac »