Závislá práca v roku 2024 – Kedy je zamestnávanie živnostníkov nelegálne

Dátum semináru: 15.08.2024 - 15.08.2024

Dátum semináru: 07.11.2024 - 07.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Pracovné právoRiadenie ľudských zdrojov od 260 € bez DPH

Školitel

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

NOVINKA. Kedy je zamestnávanie živnostníkov legálne a kedy už nelegálne? Zorientujte sa v problematike a vyhnite sa možným sankciám. Skúsená odborníčka na problematiku pracovného práva vás oboznámi s aktuálne platnou legislatívou a poukáže na najčastejšie pochybenia z praxe.
personalistom, vedúcim pracovníkom, všetkým záujemcom o problematiku
  • Príslušná legislatíva
  • Základný a doplnkový pracovnoprávny vzťah, pracovná zmluva, dohody
  • Nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, zákon a jeho novela
  • Závislá práca, znaky, podnikanie, živnosť
  • S. r. o. a výnimka z nelegálnej práce, konateľ spoločnosti, štatutár, zákaz pracovnoprávneho vzťahu
  • Zákaz prijať prácu alebo službu, dočasné pridelenie
  • Sankcie a zodpovednosti za nelegálne zamestnávanie
  • Ďalšie dôsledky nelegálneho zamestnávania
  • Súdne rozhodnutia
personalistom, vedúcim pracovníkom, všetkým záujemcom o problematiku