Logistický audit

Dátum semináru: 03.06.2024 - 04.06.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Clo a logistika

Kategória: CloLogistika od 450 € bez DPH

Školitel

Rudolf Malý Alog.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Chcete sa naučiť, ako zistiť, čo funguje vo firme z logistického hľadiska a čo nie? Máte obavy z neefektívnosti vykonávania pokynov a chcete to zmeniť? Chcete mať jasno v tom, ktoré činnosti súvisia s efektívnym vykonávaním objednávky a či a ako ju implementujete? Chcete sa porovnávať s vedúcimi predstaviteľmi priemyslu a pripraviť novú stratégiu, ktorá vám pomôže bojovať proti konkurencii?
Seminár je určený pracovníkom logistiky a manažérom, ktorí chcú mať jasno v tom, na čo slúži a ako sa vykonáva logistický audit, aký je jeho priebeh, aké sú výstupy a čo po ňom nasleduje. Kurz je určený aj všetkým, ktorí sa chcú naučiť, ako používať metodiku logistického auditu vo svojej praxi alebo sa dokonca stať logistickými audítormi.

Počas dvoch dní seminára Logistic Audit majú jeho účastníci jedinečnú príležitosť podrobne sa oboznámiť s metodikou Komory logistických audítorov – KLA (vrátane odbornej prípravy konkrétnych audítorských postupov) a okrem toho získať cenné skúsenosti z množstva prípadových štúdií vytvorených z výsledkov konkrétnych logistických auditov. Interpretácia zahŕňa aj porovnanie metodiky KLA s metodikou VDA 6.3, MMOG a DMAIC. Lektormi tohto kurzu sú výlučne renomovaní audítori z KLA.

 • Ako správne pochopiť úlohu logistického auditu, aký je jeho účel
 • V ktorých situáciách je vhodné vykonať logistický audit a v ktorých nie
 • Aké sú hlavné výhody (výstupy) logistického auditu
 • Čo obsahuje metodika denníka auditu podľa Komory logistických audítorov (KLA)
 • Ako rozlíšiť reaktívny a proaktívny audit
 • Aké sú spoločné vlastnosti a aké rozdiely v metodikách KLA, VD 6.3, MMOG a DMAIC
 • Ako správne pripraviť Program logistického auditu
 • Ako riadne vykonať pohovor v auditovanej spoločnosti
 • Čo obsahuje Správa o logistickom audite a ako ju zostaviť z výsledkov pohovoru
 • Čo obsahuje Program zmeny logistiky ako hlavný výstup denníka auditu
 • Ako určiť ekonomickú návratnosť vykonávania kontrolovaných zmien
 • Ako vypočítať náklady na logistický audit za rôznych podmienok
Seminár je určený pracovníkom logistiky a manažérom, ktorí chcú mať jasno v tom, na čo slúži a ako sa vykonáva logistický audit, aký je jeho priebeh, aké sú výstupy a čo po ňom nasleduje. Kurz je určený aj všetkým, ktorí sa chcú naučiť, ako používať metodiku logistického auditu vo svojej praxi alebo sa dokonca stať logistickými audítormi.