Agile recruiter

Dátum semináru: 14.05.2024 - 14.05.2024

Dátum semináru: 24.09.2024 - 24.09.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Pracovné právoRiadenie ľudských zdrojov od 400 € bez DPH

Školitel

Michal Vallo

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Hľadanie talentu v agilnom svete je tímový šport. Ako by mali rekruitéri postupovať, aby prilákali viac lepších talentov? Tento kurz sa zaoberá dedičstvom stereotypov v procese náboru a mylnými predstavami, ktoré sa kumulujú v premýšľaní. Tie bránia v prístupe k najlepším talentom a v ich prilákaní do organizácie. Hľadáte talenty pre Vašu organizáciu a na Vaše inzeráty nikto nereaguje? Ľudia reagujú na Vaše pracovné inzeráty, ale nespĺňajú vaše kritériá? Našli ste vhodného kandidáta, ale nedarí sa vám uzavrieť dohodu? Privádzate dobrých kandidátov, ale máte pocit, že organizácia si neváži Vašu prácu? Zvyšok organizácie reaguje pomaly alebo nespolupracuje, takže prichádzate o mnoho nových možných zamestnancov? Máte záujem radikálne zlepšiť kvalitu náborového procesu a hľadáte inovatívne nápady? Pozorujete rastúci dopyt po "agilných" profesiách. A nie ste si istí, čo presne to pre Vás znamená? Chcete zvýšiť atraktívnosť Vašej organizácie, vytvoriť lepšie miesto pre špičkové talenty a hľadáte inšpiráciu?
Pre rekruitérov, manažérov ľudských zdrojov, alebo lovcom talentov pre organizácie s vysokým podielom znalostí. Kurz je vhodný pre vyšší a stredný manažment, ktorý sa cíti bezradný z dôvodu nedostatku talentov

Vstúpili sme do éry, keď znalosti tvoria hlavný rozlišovací prvok medzi organizáciami a stávajú sa konkurenčnou výhodou. Získavanie, vytváranie a šírenie znalostí v rámci celej organizácie je základným princípom každej agilizácie, alebo zavádzania agilného prístupu.

Budovanie znalostí sa začína náborom správnych ľudí. Jednoducho najlepšie talenty, ktoré dokážete nájsť a ktoré si môžete dovoliť. Je potrebné ich efektívne zapracovať a vytvoriť prostredie, v ktorom sa dokážu angažovať a budú motivovaní. Len tak môžu naplno využiť svoje schopnosti a odborné znalosti. Nie je to samostatná aktivita, krok v procese alebo transakcia. Nábor je tok činností, ktorý sa dotýka viacero zainteresovaných strán. A tie musia intenzívne spolupracovať.

Náborový proces, ktorý pozorujeme v mnohých organizáciách, však degradoval na úroveň, keď už nie je schopný prilákať špičkové talenty. K prekvapeniu mnohých sa práve rekruitér stal hlavnou prekážkou vo dverách spoločnosti. Namiesto prívetivého úsmevu stojí na stráži, aby zabránil vstupu talentov do Vašej spoločnosti. A to sa za posledných dvadsať rokov nezmenilo. Ako sa to stalo a prečo sa tak deje? Cieľom tohto kurzu je pomôcť ľuďom v personálnych oddeleniach.

Budeme diskutovať o zmenách, ktoré agilné organizácie zavádzajú pri nábore zamestnancov. A následne aj ich dopady na rekruitérov. Zmeny budeme skúmať z rôznych uhlov pohľadu, aby sme pochopili, aký pozitívny vplyv môžu priniesť. Budeme diskutovať o tom, ako kandidáti postupujú na svojej kariérnej ceste. A prečo je nevyhnutné pre správne nastavenie vzájomných očakávaní o tom vedieť. Na záver vám poskytneme inšpiráciu, ako zlepšiť Váš spôsob náboru a proces prijímania zamestnancov. Pomôže vám stať sa úspešnejšími pri najímaní tých správnych talentov a prekonať konkurenciu. A aby sa oddelenie HR zmenilo z nákladového strediska na výnosové.

Učiť sa budete formou prednášok, riadenej diskusie a tímovej spolupráce v malých skupinách s využitím prípadových štúdií.

 • Čo je agilná organizácia a aké sú jej atribúty?
 • Spoločnosť vytvárajúca znalosti pre podnikanie založené na znalostiach v podmienkach VUCA.
 • Vplyv rozmanitosti talentov na kreativitu, inovácie, stratégiu a udržateľnosť.
 • Hranice a neviditeľné deliace čiary.
 • Náborový proces v ére Agile. Kto je to rekruitér?
 • Gemba pre rekruitérov. Nábor talentov ako tímový šport.
 • Marketing k zdrojom talentu & komunikácia v inzercii pracovných miest.
 • Pracovný inzerát a jeho atribúty.
 • Lov na talenty – 10 dôvodov, prečo nemôžu rekruitéri žiadne nájsť.
 • Typické chyby a ako sa im vyhnúť.
 • Pracovné aliancie a alternatívne pracovné vzťahy – Poznajte svoju ďalšiu prácu!
 • Inovácie a inšpirácia.
 • Sieťová organizácia, dynamické Plug & Play štruktúry a virtuálne tímy.

Čo sa na kurze naučíte?

1. Dozviete sa, čo je to agilná organizácia, akým výzvam čelí a ako môže rekruitér priniesť hodnotu.

2. Dozviete sa, prečo sa znalosti stávajú kľúčovým konkurenčným diferenciátorom a ako súvisia s motiváciou a očakávaniami technických a kreatívnych ľudí.

3. Naučíte sa nanovo objaviť spôsob, akým organizácia pristupuje k rezervoáru talentov a ako ho obnovovať.

4. Naučíte sa byť lídrom náborového procesu tak, že prizvete kľúčové zainteresované strany, aby sa aktívne plnili svoje roly.

5. Naučíte sa uniknúť stereotypom, myslieť out of the box & vytvoriť si vlastnú cestu

Pre rekruitérov, manažérov ľudských zdrojov, alebo lovcom talentov pre organizácie s vysokým podielom znalostí. Kurz je vhodný pre vyšší a stredný manažment, ktorý sa cíti bezradný z dôvodu nedostatku talentov