Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín

Dátum semináru: 06.05.2024 - 06.05.2024

Dátum semináru: 22.08.2024 - 22.08.2024

Dátum semináru: 25.10.2024 - 25.10.2024

Dátum semináru: 03.12.2024 - 03.12.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: Pracovné právoPersonalistikaRiadenie ľudských zdrojov od 220 € bez DPH

Školitel

JUDr. Lucia Sabová Danková

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Oblasť zamestnávania cudzincov podlieha zvýšenému dohľadu príslušných inštitúcií, nielen úradov práce, ale aj zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, inšpektorátov práce a tiež aj cudzineckej polície Slovenskej republiky. V týchto súvislostiach treba osobitne dbať na dodržiavanie podmienok legálneho zamestnávania a legálnej práce, pretože v opačnom prípade to nie je sankcionované len zo strany inšpektorátov práce, ale aj zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Neoprávnené zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín je totiž trestné, a to aj vo vzťahu k trestnej zodpovednosti právnických osôb. Pozývame vás na komplexné školenie, ktoré vám poskytne všetky informácie, týkajúce sa zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, podmienok ich pobytu na území Slovenskej republiky, administratívnych úkonov súvisiacich s ich zamestnávaním, predchádzaniu nelegálnemu zamestnávaniu a nelegálnej práci, podmienok zamestnávania cudzincov vo vzťahu k pracovnému právu.
personalistom, agentúram dočasného zamestnávania, majiteľom spoločností, konateľom
  • Náležitosti zamestnávania cudzincov, podmienky určené v zákone o službách zamestnávania, Zákonníka práce a zákona o pobyte cudzincov.
  • Podmienky legálneho pobytu cudzincov na Slovensku za účelom zamestnania.
  • Administratívne úkony vo vzťahu k legálnemu zamestnávaniu.
  • Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a podmienky odmeňovania cudzincov.
  • Sankcie vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu – ako im predchádzať.
  • Workshop – výmena skúseností, diskusia na aktuálne problémy zamestnávateľov vo vzťahu k náboru cudzincov a ich zamestnávaniu
personalistom, agentúram dočasného zamestnávania, majiteľom spoločností, konateľom