Trenažér výberového rozhovoru

Dátum semináru: 15.04.2024 - 15.04.2024

Dátum semináru: 17.09.2024 - 17.09.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: PersonalistikaRiadenie ľudských zdrojov od 400 € bez DPH

Školitel

PhDr. Martin Jakubek PhD.

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom tréningu je najmä prakticky precvičiť dopytovanie sa na obvyklé pracovné kompetencie, ale aj "vykoľajovače", teda problematické osobnostné tendencie a hodnotové nastavenie.
Uchádzač by za sebou ideálne mal mať tréning štruktúrovaného behaviorálneho alebo kompetenčného rozhovoru vo výbere zamestnancov, alebo rozsiahlu prax vo vedení výberových rozhovorov, alebo psychologické vzdelanie.

Stručná úvodná informácia o základných poznatkových východiskách pre vedenie výberových rozhovorov.

Rozdelenie účastníkov do skupín, štúdium scenárov rozhovorov v skupinách, interaktívny nácvik vedenia štruktúrovaného behaviorálneho rozhovoru a hodnotenia výstupov z neho.

Striedanie rolí interviewera, kandidáta, pozorovateľa

Zhodnotenie silných a slabých stránok rozhovoru, poskytnutie spätnej väzby

Ťažisko: Nácvik tvorby otázok k najdôležitejším kompetenciám a ich využitia v rámci rozhovoru

Rozumové schopností (má ich tento uchádzač dostatočné na to, aby správne riešil problémy, ktoré v práci môžu nastať a dokázal rozhodovať s primeranou kvalitou?)

Integrita (môžem sa spoľahnúť, že ide o slušného a solídneho človeka, rešpektujúceho zákony a pravidlá, s predvídateľným správaním?)

Pracovitosti (Aké pracovné nasadenie od neho môžem očakávať? Vytrvá v ňom dlhodobo, aj keby podmienky neboli priaznivé? Aký je jeho zmysel pre detail, vzťah k poriadku, zodpovednosť? Kedy a koľko samostatnej iniciatívy prejaví?)

Bezproblémovej spolupráce a medziľudských vzťahov (nejde o toxického človeka, znehodnocujúceho vlastný pracovný výkon tým, že je schopný znechutiť či rozoštvať viacero ľudí okolo seba, vytvárať zbytočné alebo nekonštruktívne konflikty? Dokáže podporovať ostatných, nezištne povýšiť tímové ciele nad vlastné?)

Zásady záverečného zhodnotenia kandidáta, kvalifikovaný odhad jeho kompetencií.

Uchádzač by za sebou ideálne mal mať tréning štruktúrovaného behaviorálneho alebo kompetenčného rozhovoru vo výbere zamestnancov, alebo rozsiahlu prax vo vedení výberových rozhovorov, alebo psychologické vzdelanie.