Vydávanie rozhodnutí elektronicky – ako urobiť v súlade so zákonom a elektronicky technicky správne

Dátum semináru: 02.05.2024 - 02.05.2024

Adresa: , ONLINE

Téma kurzu: Právo, legislatíva, zákony

Kategória: ÚčtovníctvoDPHDzPOstatné danePrávoLegislatíva zákony od 69 € bez DPH

Školitel

doc. JUDr. Jozef Tekeli PhD., Ing. Erika Kusyová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

POZOR! Blíži sa termín vydávania rozhodnutí o prijatí žiakov. Vydávate rozhodnutia podľa aktuálnej platnej legislatívy? Na základe zákona o e-Governmente platí povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky. Rozhodnutia sa musia vytvárať a autorizovať elektronicky! Aké sú najčastejšie pochybenia pri vytváraní elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí)? Ako vydávať rozhodnutia elektronicky v súlade s právnymi predpismi? Počas online konferencie Vás dvaja odborníci pripravia, ako vydávať "rozhodnutia" elektronicky technicky správne! K online konferencii sa pripojíte sa cez online platformu ZOOM.
Konferencia je určená pre riaditeľky a riaditeľov škôl, pedagogických a odborných zamestnanci škôl, školské úrady a zriaďovateľov.

09:00 | Začiatok online konferencie

09:00 – 10:15 | Prednáška

10:15 – 10:30 | Blok otázok a odpovedí

10:30 – 10:45 | Prestávka

10:45 – 12:15 | Prednáška

12:15 – 12:30 | Blok otázok a odpovedí

12:30 – Ukončenie online konferencie

Konferencia je určená pre riaditeľky a riaditeľov škôl, pedagogických a odborných zamestnanci škôl, školské úrady a zriaďovateľov.