Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

Dátum semináru: 23.05.2024 - 23.05.2024

Dátum semináru: 24.07.2024 - 24.07.2024

Dátum semináru: 27.11.2024 - 27.11.2024

Adresa: Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Téma kurzu: Mzdy a personalistika

Kategória: PersonalistikaRiadenie ľudských zdrojov od 260 € bez DPH

Školitel

PhDr. Tatiana Lesayová

Pri objednávke zadajte do poznámky kód "podnikatelskecentrum" a získate zľavu 10%

Cieľom tréningu je porozumieť psychologickému príspevku pri vedení ľudí, naučiť sa vnímať odlišnosti v temperamente, povahe a motívoch konania ľudí, získať zručnosti predvídať správanie ľudí a adekvátne tomu využívať direktívne a nedirektívne prístupy pri motivácii ľudí k najlepšiemu výkonu.
manažérom na rôznych úrovniach, personalistom
  • Ako identifikovať vlastnú schopnosť vyznať sa v ľuďoch, chyby pri vnímaní druhých (chyby prvého alebo posledného dojmu, klamanie telom a pod.)
  • Štruktúra osobnosti, IQ verzus EQ, rozdiely medzi mužmi a ženami
  • Čo môže vypovedať o človeku jeho telesná konštitúcia, črty tváre alebo písmo
  • Temperament a jeho prejavy v správaní
  • Spôsoby rozpoznávania zmeniteľných alebo menej nezmeniteľných povahových čŕt charakteru aj s ohľadom na pohlavie, vek
  • Poznanie „skrytých“ schopností, zvláštnych dimenzií osobnosti a ich vplyv na vonkajšie prejavy človeka
  • „Beznádejné prípady“ – sú alebo nie sú?
  • Ako rozpoznať motiváciu – pohnútku k určitému konaniu, predsudky a projekcie
  • Umenie jednať s problémovými typmi, usmerňovanie komunikácie
  • Ostatné podľa požiadaviek účastníkov
manažérom na rôznych úrovniach, personalistom